Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pufendorfinstitutets lokaler

Från Fysicum till Classicum till Pufendorfinstitutet.

Byggnaden som Pufendorfinstitutet huserar i byggdes 1886 och kallas för Classicum. Det beror på att huset tidigare, mellan 1951-2009, hyste Institutionen för Antikens Kultur-och Samhällsliv. Innan dess var det den Fysiska Institutionen som höll till här och då kallades huset för Fysicum. Pufendorfinstitutet flyttade in 2009, strax efter att huset genomgått en genomgripande renovering. Huset var i behov av omfattande reparationer och ett generöst anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse möjliggjorde omvandlingen till en modern arbetsplats.

När huset renoverades lades stor vikt vid att bevara och inkorporera inslag från de lager av historia som byggnaden bär på. Man har behållit originalgolv där det varit möjligt och där man lagt nya har de tillverkats enligt samma modell. Teaterbalkongen på tredje våningen, som under Fysicums tid var åskådarnas plats vid de fysikaliska experiment som utfördes mitt i salen nedanför, finns kvar. Salen där experimenten förevisades fylldes under Classicums tid med gipser, kopior av grekiska marmor-statyer av gudar och gudinnor och kallas än idag för "Skulptursalen". När Pufendorinstitutet flyttade in i Classicum flyttades de flesta av statyerna till muséets lokaler på Gastelyckan. Till institutets glädje beslöt man dock att låta en del av gipserna vara kvar i huset och idag bidrar bland annat Parthenon-frisen, Afrodite och Artemis, Siaren, Oinomaios, Hippodomeia och Dionysos till institutets speciella atmosfär.

Allmänheten är välkommen att besöka våra lokaler. Är du intresserad av mer samtida konst kan du besöka oss under den årligen återkommande Kulturnatten! Då samarbetar vi med konstnärliga Fakulteten och Inter Arts Center och konstnärer och musiker, forskare och skådespelare uppträder, framför och presenterar föreläsningar och verk i det öppna huset.

Till institutets vardag hör också musik. Skulptursalen med sitt höga tak har en fantastisk akustik. Den lånar sig väl till de lunchkonserter som institutet arrangerar flera varje termin. Oftast spelas stråkkvartetter, men blåskvintetter, klarinett- och piano-kvintetter har också framförts, liksom opera och piano-improvisation.

 

Fris
Sidansvarig:

Oloinomaios
Cooloinomaios

Kouros
Kouros

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3