Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hur föreslår man en Advanced Study Group?

Möjligheten att söka ASG utlyses minst en gång per per år, under vissa år vid två tillfällen. Utlysning sker under våren (och i vissa fall även under hösten). Ett förslag till ”Advanced Study Group” skall inkomma till institutet  före 24 januari 2017 för grupp som skall arbeta under 2017-2018.

Förslaget ska omfatta ett flerdisciplinärt forskningsområde, en presentation av den grupp som vill arbeta med forskningsfrågan samt en plan för hur man avser att strukturera arbetet.

Budget

I en budget bifogad ansökan ska kostnader för exempelvis seminarier och inbjudna gästföreläsare hjälpligen specificeras. Institutet bidrar med högst 100 000 kr att användas till kostnader i samband med seminarier, reskostnader för utifrån kommande deltagare, gäster m.m.

Anslagna medel anges som kostnadsram och inom denna kan medel brukas sammanlagt två terminer från det att gruppens arbete inletts. Notera att institutets bidrag till Advanced Study Groups inte kan omfatta lönekostnader. Högst 30 % av medel inom angiven kostnadsram får användas vid ett och samma tillfälle - exempelvis för slutsymposium. För särskilt kostnadskrävande seminarieserier och symposier förutsätter institutet att andra, externa medel söks.

Kostnader för lokaler ska inte ingå i budget. Pufendorfinstitutet tillhandahåller lokaler och basutrustning (möteslokaler, sammanträdesrum, IT-service, etc.)

Vad menas med flerdisciplinär?

Lunds universitet har haft betydande framgång med ämnes- och fakultetsövergripande forskningssatsningar under 2000-talet. Pufendorfinstitutet inrättades för att i fria och nya former pröva möjligheterna att hitta samarbetsytor mellan forskare i olika ämnen och fakulteter.

I varje Advanced Study Group ska ingå forskare från minst tre fakulteter. Vikt läggs vid ansökans kreativitet och mångsidighet. Vidare läggs vikt vid potentiella möjligheter till fortsatt samverkan efter avslut.

Vad kräver vi av forskarna vid Pufendorfinstitutet?

Institutets verksamhet förutsätter deltagande och närvaro. Forskargruppernas möten och seminarier skall hållas i huset.

Förslagets utformning

Förslaget ska utformas på svenska eller engelska och ska innehålla:

   1. Beskrivning av forskningsproblem och strategi för hur arbetet ska

      genomföras, max 5 sidor

   2. Budget

   3. Presentation av deltagande forskare, max 1 sida/deltagare

Hur fattas beslut?

Beslut om Advanced Study Group fattas av Pufendorfinstitutets styrelse. Besked beräknas ges under slutet på mars.

För mer information kontakta:

Institutets föreståndare, professor Sune Sunesson, sune.sunesson [at] pi.lu.se

Institutets Senior scientific advisor, professor Sture Forsén, sture.forsen [at] pi.lu.se

PDF iconutlysning asg 2017-18

PDF iconutlysning asg 2017-18 eng

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3