Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbete på Mars – vad påverkar vårt framtida arbetsliv och hälsa?

ASG 2022

Arbete formar vårt samhälle och påverkar vår hälsa. Samtidigt förändras våra arbetsliv i snabb takt, drivet av flera samverkande faktorer såsom sociala, ekonomiska och organisatoriska system och beteenden, digitalisering, teknisk utveckling, klimatförändringar och pandemier, liksom av andra okända faktorer. Det är därför svårt att förutse vilka uttryck arbete kommer att ta i framtiden. Dock måste vi - för att undvika arbetsliv och arbetsmiljöer som utsätter människor för onödiga olycksrisker eller dålig hälsa - utforska, förstå och analysera kända risker samt skaffa oss kunskap som förbereder oss inför att hantera framtida och idag okända risker och utmaningar.

Work on Mars/Arbete på Mars förser den här ASGn med en metafor för de extrema utmaningar och snabba samhällsförändringar som vi kan förvänta oss i framtida arbetsliv på jorden. Faktiskt uppvisar arbete på jorden många svårigheter som påverkar arbetares hälsa och i ansträngningar för förbättra dessa förhållanden måste man se både till nuet och framtiden.  

Vi kommer att utforska och vidareutveckla kunskapen om detta komplexa och utmanande ämne genom att använda oss av expertis inom en mängd olika discipliner vid Lunds Tekniska Högskola, den Medicinska och den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det övergripande målet är att identifiera processer som skulle kunna påverka nuvarande och framtida arbetslivserfarenheter. Mer specifikt kommer gruppen att rikta in sig på följande sidor av nuvarande och framtida arbetsliv: 

  • Identifiera drivkrafter som skulle kunna förändra arbetsliv och arbetsmiljö och belägga dem med kända - eller nya - hälsoutmaningar och etiska dilemman. 

  • Identifiera huvudaktörer bakom förändring (t.ex. inom den offentliga och privata sektorn, lobbyorganisationer, fackföreningar), liksom dessas medvetenhet om de framtida hälsoutmaningar förknippade med konsekvenserna av specifika drivkrafter. 

  • Identifiera individuella och kollektiva strategier, taktiker och tekniska lösningar som kan användas för att hantera följder av de förändringar vi med utgångspunkt i de drivkrafter som identifierats, kan förutspå. 

  • Identifiera kontinuitet och förändring över generationer i fördelaktiga och ofördelaktig arbetslivsförhållanden.

Gruppen kommer att undersöka pågående förändringar, trender och områden utifrån antagandet att människor behöver miljöer där deras grundläggande behov understöds, för att kunna utvecklas och ha hälsosamma, tillfredsställande liv.