Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Artificiella personer

ASG 2021

En granskning av vad "artificell person" betyder och konsekvenser av interaktionen mellan juridiska personer (företag), AI och människor.

I den här ASGn kommer vi att undersöka ”artificiella personer”. Både företag – juridiska personer – och enheter som tillämpar artificiell intelligens (AI) inkluderas i denna kategori. Båda dessa entiteter spelar en allt viktigare roll i samhället: Affärsföretag har varit centrala komponenter i våra moderna kapitalistiska ekonomiers uppkomst; de har övermänskliga förmågor och kan fördela resurser och sätta upp mål som är utom räckhåll för mänskliga personer. AI entiteter är av senare härkomst, men tekniken har utvecklats i snabb takt. Nu kan enheter som använder AI utföra verkligt komplexa uppgifter, agera självständigt utan mänsklig inblandning och på sätt som de mänskliga programmerarna inte kan förutse eller förklara. Man förlitar sig allt mer på AI för att köra processer i våra samhällen och fatta beslut som på djupet påverkar våra liv. Dessutom kontrolleras och drivs utvecklingen av AI alltmer av privata företag. Därför är sättet som dessa artificiella personer skapas och styrs i allt högre grad ett resultat av behoven och målen hos artificiella juridiska personer. Å andra sidan, utvecklas nu AI-system som kan komma att spela en avgörande roll i förvaltning och drift av företag. Detta ger upphov till ett läge där artificiella personer kan styras av artificiella personer som i sin tur kan styras av artificiella personer. Dessa artificiella personer förmår att forma människors preferenser och ändra vårt beteende - som konsumenter, arbetstagare, till och med som medborgare.

Målet för denna Advanced Study Group är att skapa en miljö där forskare från ett brett spektrum av discipliner - med begreppet ”person” (eller engelskans ”personhood” ) som sin lins - kan utveckla sin kunskap om artificiella personer och utforska effekterna av interaktionen mellan företag som juridiska personer, AI och människor .