Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Enhancing health from a life-span perspective

Att främja hälsa genom hela livet. ASG 2020-2021

Denna ASG kommer att rikta sig mot den stora samhällsutmaningen att främja god hälsa genom hela livet, med fokus på fysisk aktivitet hos äldre personer, deras möjlighet och förmåga att delta i samhället och att förebygga fall både i det egna hemmet och i offentligt miljö.

Gruppens arbete riktar sig till den stora samhällsutmaningen att främja god hälsa genom hela livet, med fokus på att främja fysiskt aktivitet hos äldre och deras förmåga att vara delaktiga, samt hur man förhindrar fallskador i hemmet och i allmänna utrymmen (singelolyckor).

Minskad fysisk aktivitet ökar i takt med stigande ålder och resulterar ofta i negativa konsekvenser som försämrad rörelseförmåga, ökad fallrisk, sömnbrist, minskad aptit, och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och demens.

Därför är livslång fysisk aktivitet, inklusive bibehållandet av promenader och cykling i hög ålder, en effektiv och socio-ekonomiskt motiverad metod för att motverka försämrad hälsa på äldre dar och öka ett aktivt deltagande i samhället.

Det är dessutom ofta nödvändigt att vara fysiskt aktiv och göra saker utanför hemmet. Därför krävs det att utomhusmiljön är anpassad för tillgänglighet. Utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv är singelolyckor (fall under promenad eller cykling i allmänna utrymmen) en bidragande faktor till den absoluta största andelen allvarliga skador bland gångtrafikanter och cyklister. Återigen, äldre, särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland offer för singelolyckor.

Det pågår forskning på olika tekniska lösningar som fokuserar på att hjälpa äldre att återfå, bibehålla och förbättra hälsan Men desto mindre forskning finns med fokus på resultat och effekt för den här typen av teknik och ännu mindre forskning som undersöker implementation och interventionsstudier.

Med hälsofrämjande i åtanke bör en prioritet vara att stötta de äldres bild på sin egenförmåga, både i förhållande till att bibehålla fysisk och mental hälsa och vad gäller användandet av hjälpmedel särskilt utvecklade för att underlätta den här processen.

Vår ASG E-hance samlar kompetens från olika forskningsområden, teknikföretag, spelföretag, och olika vårdinrättningar. På så vis hoppas vi belysa frågan om hälsofrämjande från ett livslångt perspektiv ur flera olika synvinklar.

Gruppen riktar sig till FNs globala mål för hållbar utveckling nummer tre som är att ”säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar” och mål 11.2 att ”senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra vägtrafiksäkerheten, särskilt genom att bytta ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.”