Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Exploring Narratives of Death (END)

ASG 2019-2020

Att genom narrativ ge mening åt döden, dödsfall och sorg : En undersökning av texter, ritualer och artefakter.

Religiösa berättelser och kulturella traditioner är idag alltmer frånvarande i västerländska samhällen, och läkarvetenskapen har tagit över både det medicinska och sociala ansvaret för döden, dödsfall och sorg. I takt med att läkarvetenskapen övertagit berättandet av dessa upplevelser, har ett fokus på att bota och isolera kommit att dominera vårt omhändertagande av döende—genom läkemedel, konsumtion eller professionell rådgivning. Döden, dödsfall och sorg beskrivs därför idag ofta som “ensamma” eller “osynliga”, eftersom dessa delar av livet har privatiserats och institutionaliserats. Vi ser därför ett växande behov av att arbeta med och ta del av mer mångsidiga narrativ kring döden, dödsfall och sorg, och därmed bredda möjligheterna för en bättre och mänskligare upplevelse av livets slutskede.

I ett samspel mellan läkarvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora hoppas vi kunna lokalisera och utforska en mångfald av ritualer, artefakter och texter som tillsammans berättar om och ger mening åt dessa erfarenheter. Dessa ritualer, artefakter och texter kan vara en mängd olika saker, till exempel begravningsceremonier, minnesmärken och/eller stödsajter på internet, fans som hedrar en respekterad spelare, en motorcykelburen begravningskortege, eller en tavla på väggen. Döden förekommer även i populärkulturen, till exempel i TV-serier, litteratur och populärmusik. En text förstås här som en utgångspunkt för att skapa mening, en artefakt som en text i materiell form, och en ritual som ett meningsskapande beteende. Alla dessa exempel förenas av en narrativ aspekt.

Med detta som utgångspunkt kommer vi utforska några centrala teman: I. Subjektiviteten hos den gamla, sjuka och/eller döende personen och dess familj. II. Rädslans roll i det moderna förhållningssättet till döden. III. Former av motstånd mot, minnen av och acceptans av döden.

Visionen för denna ASG är att

1) Påbörja ett systematiskt utvärderande och kunskapsbyggande om moderna narrativ kring döden, dödsfall och sorg

 2) Försöka formulera användbarheten hos narrativa berättelser i samhällsomvandlingar (inklusive “medkännande samhällen” och “dödskunnighet”).