Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Social Reproduktion: Hur vårt vardagliga liv görs, upprätthålls och omvandlas

ASG 2020-2021

Vad värderas i vårt samhälle? Vad undervärderas? Begreppet "social reproduktion" belyser aktiviteter som ofta tas för givna, men utan vilka produktion och tillväxt inte varit möjliga. "Social reproduktion" omfattar handlingar, känslor, kunskap och ansvar som är grundläggande för att upprätthålla och omvandla våra liv.

 

Vilken roll spelar sådana vardagliga aktiviteter som uppfostran av barn, att ge känslomässigt stödomvårdnad av äldre  i vårt samhälle? I årtionden har feminister hävdat att allt fysiskt och emotionellt arbete – betalt som obetalt –  det som utförs såväl dag som natt i hemmet, skolan, inom sjukvården och i äldreomsorgen är ovärderligt för vår överlevnad och samhällets reproduktion. Trots det är livsuppehållande yrken ofta undervärderade och osynliggjorda av samhället och forskningen. Det förväntas  många gånger att arbetet ska utföras obetalt, eller till en mycket låg kostnad, och ofta nekas nödvändiga resurser.

Idag menar många forskare och feminister att vi står inför en allvarlig underinvestering i social reproduktion, och att vi som konsekvens står inför en global vårdnadskris. Uttryck för vårdnadskrisen ses i form av brist på tid, resurser och förmågor som krävs för att människor ska kunna tillfriskna och ta hand om varandra. 

Med COVID-19 pandemin ser vi också den här krisen tydligt i hur bräckliga våra reproduktiva institutioner som sjukhus, äldreboenden, skolor och barnomsorg visat sig vara. Dagens politik bygger på tanken att reproduktion inte kan kosta. Men när den sociala reproduktionen urholkas systematiskt blir det också svårare för människor att fungera i den produktiva sfären liksom i samhället i stort. 

Vårdkrisen gör oss uppmärksamma på den i kapitalismen som system inneboende tendensen till kris och till de mångfaldiga strider som kräver grundliga sociala förändringar.

Här samlas forskare från sociologi, statsvetenskap, medicin, historia, genusvetenskap och ekonomi som anser det av yttersta vikt att analysera den roll som social reproduktion spelar i vår tid, inte minst för att belysa vad den betyder för ett hållbart och rättvist samhälle där omsorg värderas som en nödvändighet och inte bara ses som en kostnad.

Medlemmar

Gruppens medlemmar, länkade till respektive sida i forskningsportalen LUCRIS

Rebecca Selberg (koordinator)

Catia Gregoratti (koordinator)

Terese Anving

Andrés Pinto

Ekaterina Chertkovskaya

Lisa Eklund

Karin Steen

Carolina Uppenberg

Maria Wemrell