Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

INTERVJU: Symposium om tvärvetenskapens vad, hur och varför

Den 4 maj bjuder Pufendorfinstitutet in till ett symposium om tvärvetenskap.
Symposiets arrangörer Sune Sunesson och Eva Persson ger oss en inblick i temat för dagen och delar med sig av sina tankar om tvärvetenskap.
Symposiets arrangörer Sune Sunesson och Eva Persson
Symposiets arrangörer Sune Sunesson och Eva Persson

Varför anordnar ni ett symposium om tvärvetenskap?

Vi vill skapa ett forum med möjlighet att ta upp en rad frågor kring tvärvetenskap, alltifrån teori till organisation och metod. Vi har även blivit uppmanade av våra utvärderare att berätta hur man på Pufendorfinstitutet arbetar tvärvetenskapligt i våra olika Teman och Advanced Study Groups.

Vi är tydliga med att vi är ett tvärvetenskapligt institut men vi har ingen fast definition eller tolkning av tvärvetenskap – utan vill gärna öppna upp för ett bredare samtal kring tvärvetenskap, både vad gäller teori och praktik.

Pufendorfinstitutet skiljer sig på många sätt från andra liknande institut vid andra universitet, och vi önskar både dela med oss av vår modell men också inspireras och ge exempel på andra modeller. Vi har därför bjudit in talare med olika erfarenheter.

Varför är det viktigt att diskutera vad tvärvetenskap är?

Därför att tvärvetenskap har blivit så populärt och älskat, av vissa – men samtidigt föraktat, av andra. Den nedvärderingen som finns tror vi har att göra med föreställningen att den fasta traditionen i en disciplin ”skyddar” oss från en regim av halvbildade klåpare. Tvärvetenskap kan vara samverkan mellan mycket närbesläktade ämnen, men också något på tvärs över alla ämnes- och fakultetsgränser.

Varför tror ni att tvärvetenskap har blivit så aktuellt idag, och lyfts fram allt mer inom både akademin och bland forskningsfinansiärer?

Vetenskapliga ämnen, ”discipliner” är historiska konstruktioner. De finns under vissa tider, och dominerar då vissa perspektiv i lärdomssamhället. Ibland försvinner de, ibland byter de helt skepnad och inriktning, ibland uppstår hybridämnen. Men verkligheten är inte indelad i fakulteter och ämnesinstitutioner. Det här får konsekvenser som kan leda till konflikter. Säkerhet inom en disciplin kan även leda till reproduktion av liktänkande forskare, som söker samma forskningsproblem på nytt och på nytt – utan att egentligen komma vidare. Så uppstår stagnerande forskningsmiljöer.

Idag finns det nog en större förståelse och öppenhet för att en disciplin inte nödvändigtvis själv kan lösa en forskningsfråga utan att det kan vara givande, om inte nödvändigt, att se på våra utmaningar och forskningsfrågor utifrån fler perspektiv och använda sig av andra metoder.

Finns det en risk att begreppet tvärvetenskap urholkas?

Det finns absolut risk för det. Man måste vara medveten om att begreppet används på olika sätt. Begrepp förändras och det måste finnas mer än en definition när det handlar om så komplexa processer som tvärvetenskapliga samarbeten är. Det är av denna anledning vi på Pufendorfinstitutet valt att inte ha en fast definition av vad tvärvetenskap är.

Under symposiet ska Pufendorfinstitutets modell för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten diskuteras, vad hoppas ni uppnå med det?

Det som vi tror är unikt med Pufendorfinstitutet är dels vårt bestämda bottom-up-perspektiv, och dels vår strävan att ha med tekniska och naturvetenskapliga forskare och forskningsområden i våra teman tillsammans med samhällsvetenskap och humaniora. Detta har vi förstått är ganska unikt för oss - att vi vänder oss till samtliga fakulteter och uppmuntrar samarbeten över alla de gränserna. Detta är något vi gärna vill diskutera och få synpunkter på hur vi kan utveckla.

Vad ser ni mest fram emot med dagen?

Vi ser fram emot att få till givande dynamiska diskussioner om tvärvetenskaplig forskning i praktiken och belysa både olika exempel på tvärvetenskaplig forskning men också de olika förutsättningarna för tvärvetenskap.

Vi är glada över att fått hit en sån variation av talare som kan belysa tvärvetenskapliga samarbeten utifrån sin egen forskning och flera av dem även utifrån vetenskapsfilosofiska perspektiv.

Program och information om Symposiet

 

Tre tips för den som vill arbeta tvärvetenskapligt

  • Lär dig mer om andra forskares metoder och teorier, sätt dig in i andras förutsättningar och ämnesområden.
  • Räkna med att det svåra ofta är själva samarbetet – olika förväntningar måste göras tydliga för att inte orsaka hinder och förlamning.
  • Nyfikenhet, öppenhet och ödmjukhet för andra discipliner, och forskare såklart.

Om Symposiet

Datum och tid: 4 maj 2018, kl 9-16

Plats: Kulturen, Lund

Program

Anmäl dig här

 

 

 

 

Senaste nyheter

2019-11-28

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”
2019-11-28

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth
2019-11-18

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken
2019-10-24

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch
2019-10-11

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3