Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Möt institutets nya föreståndare Ann-Katrin Bäcklund

Pufendorfinstitutets nya föreståndare Ann-Katrin Bäcklund fick en intensiv start då hon började sitt nya jobb mitt i ansökningsperioden för höstens Teman. När den processen nu är avklarad ser hon fram emot att hitta sin nya arbetsrytm och få tid för att fördjupa sig i forskningen vid institutet samt fortsätta att utveckla verksamheten. Hennes främsta uppdrag blir att öka kännedomen om Pufendorfinstitutet och få fler forskare vid universitetet att söka sig dit.
Ann-Katrin Bäckström Pufendorfinstitutet

Ann-Katrin Bäcklund kommer närmast från samhällsvetenskapliga fakulteten där hon varit dekan de senaste nio åren. 

Hon beskriver omställningen, från att varit ansvarig för en stor organisation med över 500 medarbetare och 6000 studenter till en mindre verksamhet som Pufendorfinstitutet, som en fantastisk möjlighet att återigen få fördjupa sig i forskning, även om det inte är hennes egen.

– Det har varit verkligen varit givande att få sätta sig in i de ansökande forskarnas arbete. Och för första gången på många år kan jag delta i föreläsningar och seminarier ända till slutet, utan att känna mig alltför stressad över den växande mailkorgen.

 

Som dekan lärde sig Ann-Katrin massor om forskningspolitik men inte lika mycket om forskning i sig, vilket hon nu ser fram emot att få möjlighet till.  

Hon beskriver sig som en typisk samhällsvetare, med intresse för dynamik och drivkrafter i samhällets organisering. Hennes yrkesliv har präglats av stora samhällsfrågor om livets och arbetets omvandling om EU och dess politiska effekter. Det tvärvetenskapliga arbetssättet liksom interaktion med avnämare har alltid varit en naturlig del. 

– Jag har nästan bara arbetat i tvärvetenskapliga projekt så för mig känns Pufendorfinstitutets sätt att arbeta väldigt bekant, även om jag själv inte har deltagit i något tema här. 

Ann-Katrin upplever att hon kommer till en redan mycket välfungerande verksamhet, där hennes främsta uppgift blir att ytterligare stärka institutet inom Lunds universitet. 

– Pufendorfinstitutet ger forskare möjlighet att i lugn och ro ta sig an nya och djärva forskningsfrågor, utan krav på omedelbara resultat. Jag vill att fler forskare ska få upp ögonen för vilken fantastisk möjlighet LU erbjuder sina medarbetare genom Pufendorfinstitutet. 

 

Allt fler forskningsfinansiärer utlyser idag tvärvetenskaplig forskning. Just Pufendorfinstiutets roll som inkubator för framtida forskningsprojekt är något som Ann-Katrin gärna vill betona. 

– Våra grupper, till skillnad från exempelvis universitets samverkansprojekt, tar sig an ”omogna” projekt och frågeställningar i ett tidigt stadium. Målet är att projekten i första hand ska bidra vetenskapligt och kunna leda till fortsatt forskning på området. 

En annan målsättning för institutets nya föreståndare är att fler forskare ska söka Teman och Advanced Study Groups, inte minst från medicinska och naturvetenskapliga ämnen. Då hade representationen från hela universitetet blivit ännu bättre, vilket är viktigt för oss som tvärvetenskapligt institut menar Ann-Katrin.

I framtiden hoppas hon att institutet ska ha möjlighet att ta in fler grupper. Hon vill även gärna utveckla formerna för institutets Advanced Study Groups för att göra dem mer attraktiva.

– Att delta i en Advanced Study Groups är spännande, då de verkligen ge möjlighet att jobba förutsättningslöst med nya frågeställningar. Tyvärr är våra Temagrupper i dagsläget mer eftertraktade. De får högre finansiering men vi ställer också högre krav på dem.

Under hösten planerar Ann-Katrin att besöka fakulteterna för att berätta om varför man som forskare ska söka sig till Pufendorfinstitutet; hur man skriver en ansökan och vilka som kan söka sig hit.

– Många forskare drömmer om att någon gång få tid för att utveckla stora och komplicerade forskningsfrågor men de är inte alltid medvetna om att den möjligheten faktiskt finns hos oss. Det hoppas jag kunna ändra på.

Fem snabba med Ann-Katrin Bäcklund

AKB Porträtt

Vad är de viktigaste egenskaperna hos en chef (inom akademin)?

Jag vill först invända att personliga egenskaper är överbetonat. Ledarskapet kan fungera väl för personer med vitt skilda egenskaper. Det är inte heller så dumt med kunskaper om den organisation man verkar i. Mina värsta missar har jag gjort för att jag inte förstod systemet. Men om jag ska säga något om förmåga så måste man ha förmågan att förstå många perspektiv samtidigt med att man målmedvetet utvecklar en egen linje. 

Vilka är dina hjärtefrågor som chef?

Att alla medarbetare ägnar tid åt saker som ger kvalitet i verksamheten – vilket inte behöver vara dom mest efterfrågade eller mest synliga.

 Att människor är både professionella utövare och personligheter, man måste inbegripa båda dessa sidor. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna för Pufendorfinstitutet? 

När ”alla” gör tvärvetenskap så blir det vår uppgift att höja kunskapen om tvärvetenskapligt arbete till nästa nivå. Tvärvetenskap är inte en religion utan ett effektivt arbetssätt i sammanhang där det har förutsättningar att fungera.

Var befinner sig Pufendorfinstitutet om fem år?

Jag hoppas att verksamheten har vuxit något, men i grunden inte är förändrad! 

Tre anledningar till att söka ett tema/ASG vid Pufendorfinstitutet?

Att verka i en grupp hos oss är stimulerande, ger mening till ens forskarliv och erbjuder möjligheten att gamla insikter kan ta nya vägar.

 

Senaste nyheter

2019-01-22

Så måste vi ställa om vårt livsmedelssystem

Så måste vi ställa om vårt livsmedelssystem
2018-12-10

Reflektioner kring Pufendorfinstitutets Migrationsinitiativ

Reflektioner kring Pufendorfinstitutets Migrationsinitiativ
2018-12-03

Är framtidens jordbruk flerårigt?

Är framtidens jordbruk flerårigt?
2018-11-02

Urban kreativitet ger liv åt gömda platser

Urban kreativitet ger liv åt gömda platser
2018-11-02

Vad vore akademin utan migranter?

Vad vore akademin utan migranter?

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3