Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturens glöms bort i fredsprocesser – kan leda till nya konflikter menar Pufendorftema

nature_of_peace_1.jpg
Vad är fredens natur? Bild från Sulaymania, Irakiska Kurdistan.

Forskningen inom temat Nature of Peace tar sin utgångspunkt i att naturen ofta glöms bort vid fredsprocesser, som ofta fokuserar på militär avväpning och en armés/guerillagrupps tillbakadragande. Men, glöms naturen bort, menar temat, kan fredens långvarighet komma att påverkas. Det beror på att tvister om hur landets resurser ska fördelas kan leda till nya konflikter, samt att kampen om tillgångar kanske utgör grunden för de ursprungliga stridigheterna i landet.

Fred, menar gruppen, kan konstigt nog också leda till att tidigare orörd natur, som regnskogen i Colombia till exempel, skövlas av företag som nu vågar gå in i områden som tidigare kontrollerades av olika guerillagrupper.

– Det är just denna komplexitet vi vill undersöka inom vårt tema. Det blir så tydligt att naturens resurser, och vem som har kontroll över dem, spelar stor roll i att skapa och bidra till varaktig fred. Vi anser att lokalbefolkningens röster också måste bli hörda, säger koordinator Lina Eklund.

Tema Nature of Peace var tidigare en Advanced Study Group, ASG vid Pufendorfinstitutet.

– Under tiden vi var en ASG har vi diskuterat mycket berättar Lina Eklund. Det var nödvändigt för att hitta gemensamma ingångar och en jämn kunskapsnivå inom gruppen. Men nu vill vi arbeta mer konkret.

Det omfattar att definiera vilken typ av natur som ska omfattas av temats forskning – och temat har även ringat in en rad nya frågeställningar. Medlemmarna vill utforska politiska dimensioner kopplat till fredsprocesser och genusaspekter.

– Under vårt arbete som ASG landade vi i att forskningsfrågorna till stor del har att göra med maktstrukturer och hållbarhet. Det gör att vi nu vill koppla på just genus och politik – eftersom kvinnor ofta är en grupp med mindre makt och inflytande.

Just nu jobbar Nature of Peace med en systematisk litteraturöversikt om natur och miljö i post-konfliktsituationer för att få en överblick av den forskning som redan finns och vad som behövs utforskas mer. Temat håller också på att förbereda för sin slutkonferens i April 2018 där de kommer att presentera och diskutera sina resultat.

Två gästforskare kommer att spendera några månader med temat under våren. Florian Krampe från Stockholm International Peace Institute och Rania Masri från Academic-Activist Co-Produced Knowledge for Environmental Justice.  

När temats tid på institutet är över är förhoppningen att gruppen ska ha utvecklat ett så kallat ’framework’ som kan användas för att forska inom området, och för beslutsfattare som vill kunna närma sig dessa komplexa frågor.
 

Senaste nyheter

2019-11-28

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”
2019-11-28

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth
2019-11-18

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken
2019-10-24

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch
2019-10-11

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3