Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sune Sunesson blickar framåt i sin nya roll som institutets vetenskapliga rådgivare

Det fortsätter där allt började. När Professor Sune Sunesson nu har blivit vetenskaplig rådgivare efter sex år som föreståndare för Pufendorfinstitutet flyttar han tillbaka till sitt gamla rum som vetter åt husets baksida. Han är glad över att arbetet med institutet nu tar en annan form – som kommer att handla om att blicka både framåt och bakåt.
Sune Sunesson scientific advisor
Sune Sunesson, Pufendorfinstitutets vetenskapliga rådgivare

Det var i detta rum han kom att arbeta den största delen av sin arbetsdag efter det att han avslutade arbetet som dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten. Han hade ju mycket forskningstid över. Det medförde att han blev djupt involverad i förberedelsearbetet för att inrätta institutet tillsammans med professor Sture Forsén och tidigare universitetsrektor Göran Bexell – ett arbete som till stor del kom att handla förankra det tvärvetenskapliga arbetssättet hos universitetsledningen.

– Jag har sysslat med tvärvetenskap under hela mitt yrkesliv. Det var viktigt för mig att arbeta tillsammans med andra. Tidigt såg jag värdet i att sammanföra olika ämnen och se på ett problem utifrån olika perspektiv, säger Sune Sunesson.

Hans grundläggande övertygelse om att frågeställningar och problem inte kan bli indelade efter fakultetsgränser och specifika ämnen har också kommit att definiera hans akademiska karriär – från tiden som sociolog i Stockholm, som Lunds universitets första professor i socialt arbete, till rollen som dekan, seniorprofessor och sedermera föreståndare.

­– Jag och Sture Forsén var benhårda med att de tvärvetenskapliga initiativen från forskare skulle komma underifrån, det vill säga från dem själva när vi startade upp institutet. Här kunde vi stötta oss på andra internationella institut som hade arbetat på samma sätt med stor framgång.

Men i början var det svårt att få folk att förstå institutets modell. Speciellt eftersom de flesta var vana vid att gängse forskningsområden var förutbestämda sedan tidigare. Det fanns också en viss tröghet inom universitetet som grundades i en misstro mellan ämnen och fakulteter, något som delvis består än idag.

Han tror att det var en stor fördel att både han och Sture Forsén hade så lång erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt. Det gjorde att de kunde stötta grupperna i deras arbete på ett sätt som underlättade för Pufendorfinsitutets arbetsmodell att få fäste.

– Vi behövde inte få våra omedelbara intressen tillgodosedda. Vi kunde luta oss tillbaka och låta andra testa saker vad gäller nya forskningsområden och samarbeten.

Sune Sunesson var också med i en av de första ASG-grupperna, Water Systems and Society. En erfarenhet som han anser var mycket viktig för hans föreståndarskap, eftersom han har haft lättare att ta till sig och utvärdera ansökningar. Många i gruppen är fortfarande knutna till institutet på olika sätt.

– Det var väldigt fascinerande för mig. Jag tror att det har att göra med att studiet av vatten och vattensystem tydliggör hur ämnen som medicin, samhällsvetenskap, och teknik samspelar med varandra. Det blev för mig ett slags uppvaknande, även om jag själv hade arbetat med tvärvetenskap väldigt länge.

Förankrat arbetssätt

Under Sune Sunessons föreståndarskap har institutets arbetssätt kommit att förankras allt mer inom och utanför unversitet. Det tror han beror på olika faktorer, inte minst att unga forskare idag är intresserade av samhället på ett annat sätt. De vill samarbeta och är samtidigt bekymrade över världens tillstånd. Detta har också avspeglats i de teman och ASG:n som har arbetat vid institutet där klimat, hållbarhet och natur har varit en stark inriktning under de senaste åren.

En annan förklaring är att Pufendorfinstitutets modell har visat sig gynna både enskilda forskare och akademin i stort. Av de som arbetar eller har arbetat vid institutet vittnar många om ynnesten i att få reflektera, tänka och diskutera, utan krav att producera forskningsresultat.

– En forskare sade häromdagen: ’om Pufendorfinstitutet kan jag bara säga en sak: här är det tillåtet att tänka högt’. Jag tyckte att det var så fint sagt. Vi vill skapa just ett sådant mentalt och fysiskt andrum. För det är då forskningen verkligen tillåts tänja på gränserna.

Sune Sunesson berättar att de naturvetenskapliga ämnena alltid har bjudits in till att vara med i teman och ASG:n vid Pufendorfinstitutet, i motsats till många andra institut som tillkom mer som en vänlig klapp på axeln till de humanistiska ämnena. Han menar också att dessa ofta förlorar i bredd just på grund av att de mer tekniska och traditionellt sett hårda kunskapsområdena inte är inkluderade.

– Jag är glad när jag jämför oss med andra liknande institut. Vi har lyckats skapa något som är varaktigt och omfattar hela universitetet. Det är något som jag är väldigt stolt över nu när jag ska sluta som föreståndare, säger han.

Framåt och bakåt blir nästa steg

I sin nya roll som vetenskaplig rådgivare vill Sune Sunesson blicka framåt och arbeta vidare med de initiativ han startade upp under 2017. Ett initiativ för att främja tvärvetenskapliga infallsvinklar på migrationsforskning, och ett större symposium som ska fokusera på tvärvetenskap som forskningsmetod – och där Pufendorfinstitutets arbetsmodell ska utvärderas.

Han ska också blicka bakåt och följa upp de teman och ASG:n som har arbetat vid institutet. Vad gör forskarna idag, och vad blev det av deras forskning? Han känner inte att han skiljer sig från institutet, utan är glad för den nya form som arbetet nu tar.

– Om jag får tala helt egoistiskt. Jag är en nyfiken människa. Och det finns inget bättre än att vara på ett ställe där nyfikenheten premieras. Det är fantastiskt hur mycket man får reda på, på det här stället.

– Jag har faktiskt ett av de bästa jobb man kan tänka sig. Bara att arbeta med ansökningarna varje år är ett helt universitet i sig, avslutar han.

 

Senaste nyheter

2019-11-28

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”

Debattartikel: ”Vi måste ta ställning till nya gentekniken”
2019-11-28

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth

Intervju med redaktörerna av den nya boken Towards a Political Economy of Degrowth
2019-11-18

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken

Seminarium: Möjligheter och risker med den nya gentekniken
2019-10-24

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch

Hur påverkar nerväxt vårt välmående? Intervju med Max Koch
2019-10-11

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutets jubileum

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3