Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”Vi måste komma ihåg att migration och mobilitet gör att ekosociala system återuppstår i ny form”

Ruona

Mine Islar, som samordnar Pufendorfinitiativet Tvärvetenskapliga infallsvinklar på migrationsforskning 2017/2018, förklarar i den här korta intervjun varför det första seminariet kommer att vara inriktat på de ekologiska aspekterna av migration.

Vad kommer det första seminariet att handla om?

Det första seminariet kommer att vara inriktat på hur resurser, miljöproblem och mobilitet är sammankopplade samt på hur man kan se på migration som en anpassningsstrategi för människor som måste utstå allt från miljöhot till våldsamma konflikter.

Varför har ni valt den inriktningen?

Vi hoppas att det ska ge en annorlunda infallsvinkel, en som påminner oss om att migration och mobilitet gör att ekosociala system återuppstår i en ny form som ersätter vissa förhållanden till natur och miljö, livsmedel, mark, energiproduktion. Det är också en inriktning som gör att vi kan presentera olika metoder som används inom migrationsforskning, t ex GIS.

Vilka är de största utmaningarna för migrationsforskningen just nu? 

Dagens samhällsdebatt använder begrepp som migrant, flykting och asylsökande som ord för ”den farliga Andre”. Om den inställningen får råda kan migrationsforskningen drabbas av politiska prioriteringar på nationell nivå som vill styra finansieringen till forskning som bygger på klassisk kostnad-nytta-analys och säkerhetsstudier. Vårt initiativ har som mål att bredda fältet och vi vill ta in så många infallsvinklar och synsätt på migration som möjligt.

Varför är det viktigt med ett sådant här initiativ?

Utan att underskatta de tragedier och problem som är kopplade till påtvingad migration och humanitära kriser vill vi tala om migration i en vid bemärkelse där fenomenet ses som process som inbegriper många olika företeelser, vetenskaper, institutioner och fakulteter. Vi vill skapa en plattform som gör att vi gemensamt kan ta fram nya begrepp och metoder för att angripa de problem som är kopplade till migrationen.

Till mer information om seminariet Ecologies of Migration - Interlinkages between Resources, Mobility and Environment, 25 september.

 

 

Senaste artiklar

2017-12-08
Naturens glöms bort i fredsprocesser – kan leda till nya konflikter menar Pufendorftema
Naturens glöms bort i fredsprocesser – kan leda till nya konflikter menar Pufendorftema
2017-11-29
Boklansering av Liv: Utomjordiskt, Syntetiskt, Artificiellt 11 december
Boklansering av Liv: Utomjordiskt, Syntetiskt, Artificiellt 11 december
2017-11-29
Tema DATA ska skapa Virtual Reality modell av Vintergatan
Tema DATA ska skapa Virtual Reality modell av Vintergatan
2017-11-18
Migrationsinitiativet: Maja Sager om vikten att fortsätta det forskningsarbete som redan pågår
Migrationsinitiativet: Maja Sager om vikten att fortsätta det forskningsarbete som redan pågår
2017-11-11
Pufendorfinstitutets migrationsinitiativ presenteras i Washington D.C. – Mine Islar
Pufendorfinstitutets migrationsinitiativ presenteras i Washington D.C. – Mine Islar

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3