Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Podd: En framtid utan antibiotika?

illustration av läkemedel. illustration med text.

Hör forskare från Pufendorfinstitutets Tema Postantibiotiska framtider, verksam vid institutet 2019-2020, prata om antibiotikaresistens och hur en levbar framtid utan antibiotika kan se ut, i Vetenskap & hälsas senaste podcast.

När vi idag pratar om antibiotikaresistens handlar det till största delen om hur vi ska göra för att bromsa resistensspridningen och om utvecklingen av nya antibiotikum. Det är centrala frågor men det är även viktigt att belysa och diskutera problemet ur andra perspektiv.

I Vetenskap & hälsas podcast intervjuas forskarna Kristofer Hansson (etnolog), Cecilia Lenander (apotekar) och Henrik Loodin (sociolog), om olika perspektiv kring en levbar framtid utan antibiotika.

Lyssna på podden på Vetenskap & hälsas hemsida 

Läs hela artikeln på Vetenskap & hälsas hemsida

Forskarna har varit koordinatorer för det tvärvetenskapliga Temat, Postantibiotiska framtider, vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.