Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Pufendorfinstitutet, en grogrund för nya samarbeten och en lönsam satsning för Lunds universitet”

Jessica Abbott och Ann-Katrin Bäcklund
Jessica Abbott och Ann-Katrin Bäcklund intervjuades av Tidningen Curie om Pufendorfinstitutets roll vid Lunds universitet.

Ett institut för Lunds universitets forskare, en vacker forskningsmiljö, nyskapande frågor, men framför allt - nya samarbeten. Så sammanfattas Pufendorfinstitutet av Ann-Katrin Bäcklund, institutets förra föreståndare, och Jessica Abbott, evolutionsbiolog vid LU när de intervjuas av Nättidningen Curie.

Jessica Abbott har under årens lopp deltagit i både ett Tema och en ASG vid Pufendorfinstitutet. I en intervju i nättidningen Curie beskriver hon hur Pufendorfinstitutet möjliggjort nya samarbeten vid Lunds universitet, och vad institutet har betytt för henne själv – som forskare.

– Arbetet har inte lyft min publikationslista än, fast vi har ett par publikationer på gång. Men det har varit värdefullt ur många andra aspekter. Jag fick en massa kontakter från hela universitetet eftersom vår grupp var så bred. Och jag har lärt mig hur man kan problematisera på olika sätt utifrån olika utgångspunkter och har nu mer förståelse för att det kan finnas olika lösningar, säger Jessica Abbott.

Institutets tidigare föreståndare, Ann-Katrin Bäcklund, tillfrågas också om institutets roll vid Lunds universitet. Hon förklarar att satsningen lönat sig för universitetet.

– En utvärdering har visat att forskare efter att de varit på institutet dragit in mycket medel som tydligt kan knytas till det Tema de har arbetat med. Vi hyser ingen tvekan om att detta har bidragit till stora externa forskningsmedel. Modellen har stått sig i mer än tio år, säger Ann-Katrin Bäcklund.

Läs hela artiklen i Tidningen Curie här

Jessica Abbott är Universitetslektor i evolutionsbiologen vid Biologiska institutionen, Lunds universitet. Jessica deltog i Temat Plurality of Lives (2016-2017) och ASGn Artificial Persons (2021).

Ann-Katrin Bäcklund ärDocent vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet  och var föreståndare för Pufendorfinstitutet 2018-2021.