Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Smarta tekniska lösningar och framtidens hållbara skattesystem i fokus för institutets nya Advanced Study Groups

En Smart Watch på en arm. Bild.
Foto: Unsplash/Luke Chesser

Under våren välkomnar institutet två nya ASGn som bland annat vill undersöka och problematisera framväxten av så kallade smarta tekniska lösningar för ett data-drivet liv, liksom hur vi kan utforma ett hållbart och effektivt skattesystem anpassat för dagens alltmer digitaliserade samhälle.

Läs en kort sammanfattning av institutets nya grupper nedan. 

Det sömlösa livet: erfarenheter och visioner av ett data-drivet liv

Genom framväxten av så kallade smarta tekniska lösningar har visioner om ett nytt - friktionsfritt – liv och samhälle lyfts fram. Det här har ibland begreppsliggjorts i termer av det sömlösa livet. Här återfinns bilar som parkerar sig själva, kylskåp som vet när och vad vi behöver handla och musikenheter som berättar för oss vad vi vill lyssna på.

ASGn Det sömlösa livet: erfarenheter och visioner av ett data-drivet liv syftar till att problematisera det sömlösa livet som en (teknikstyrd) vision om det goda livet och undersöka dess underliggande antaganden, erfarenheter och teknologier samt olika instanser av motstånd och omförhandlingar. 

Koordinator för ASGn är Dalia Mukhtar-Landgren.

Digi-skatt


Vår snabbt föränderliga och globaliserade värld kräver en djupgående analys av hur man utformar ett hållbart och legitimt skattesystem som finansierar vår framtida välfärd, som hotas av minskande inhemska skattebaser och åtstramningspolitik.

ASGn Digi-skatt kommer att studera hur ett hållbart och effektivt skattesystem kan anpassas och utformas till dagens affärsmodeller och digitaliserade samhälle. Gruppens arbete syftar till att föreslå hur ett långsiktigt hållbart skattesystem bör utformas i en digitaliserad värld och där stater riskerar att förlora beskattningsmakt och därmed skattebas.

Koordinator för ASGn är Åsa Hansson och Cécile Brokelind.