Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stacey Ristinmaa Sörensen – ny föreståndare vid Pufendorfinstitutet

Stacey RS

Vid årsskiftet välkomnade vi Stacey Ristinmaa Sörensen som ny föreståndare för Pufendorfinstitutet. De flesta ”känner” Stacey som vicerektor med ansvar för forskning och forskningsinfrastruktur, ett uppdrag hon hade fram till för ett år sedan. Sedan dess har hon fokuserat på sin forskning inom fysik, men i januari efterträder hon Ann-Katrin Bäcklund som ny föreståndare för Pufendorfinstitutet.

Lär känna institutets nya föreståndare och ta del av hennes tankar kring sitt nya uppdrag och institutets roll vid Lunds universitet.

Vad fick dig att söka uppdraget som föreståndare vid Pufendorfinstitutet?

Jag tycker det är viktigt att satsa på och utveckla utveckla arenor för tvärvetenskap inom universitetet. Som tidigare vicerektor med ansvar för forskning diskuterade vi ofta hur vi kan skapa bättre möjligheter för tvärvetenskaplig forskning, och hur viktig den är för att ta oss an flera av dagens stora och komplexa utmaningar och frågor såsom klimatet, jämställdhet, energi, gängkriminalitet osv.

Som föreståndare för Pufendorfinstitutet får jag nu möjlighet att ta del av forskning från hela universitetet, se nya idéer och initiativ utvecklas och se hur vi kan bidra till att stötta dem.

Som föreståndare för Pufendorfinstitutet får jag nu möjlighet att ta del av forskning från hela universitetet, se nya idéer och initiativ utvecklas och se hur vi kan bidra till att stötta dem.

Vad ser du fram emot mest som nybliven föreståndare?

Först och främst ser fram emot att ta mig an de ansökningar som precis kommit in, och ta del av alla spännande idéer till Pufendorfteman.. Jag ser också fram emot att hitta sätt att bygga vidare på de Teman som lyckas väl och förhoppningsvis synliggöra institutet mer inom Lunds universitet. Jag tror att universitetet kan använda Pufendorfinstitutet mer aktivt.

Efter att ha arbetat som vicerektor där jag haft ett högt tempo, många olika uppdrag och sammanhang så ska det bli skönt att få gå på djupet och arbeta med ett mindre antal frågor nu.

Vad ser du som Pufendorfinstitutets unika bidrag till Lunds universitet?

Pufendorfinstitutet är en utmärkt katalysator för nya idéer och nya samarbeten mellan forskare från olika discipliner vid universitetet. Institutet har också en unik ”bottum-up approach”, där det är forskarna som väljer frågorna och får möjlighet att testa sina idéer.

En annan viktig aspekt är möjligheten att bjuda in internationella gästforskare till sitt Tema.

Pufendorfinstitutet är en utmärkt katalysator för nya idéer och nya samarbeten mellan forskare från olika discipliner vid universitetet.

Idag finns många olika tvärvetenskapliga initiativ och satsningar både inom och utanför universitetet. Vad tror du att det får för betydelse för Pufendorfinstitutet?

En fördel med Pufendorfinstitutet är att det antas nya Teman varje år, men nackdelen är kanske också just att varje Tema bara löper under ett år, och att det inte finns något tydligt nästa steg. Många andra tvärvetenskapliga initiativ och projekt är oftast större och mer långsiktiga - ochvägen dit är längre. Jag tror att vi behöver bägge delarna och att de kan komplettera varandra bra.

Jag tror också våra grupper kan bidra till andra strategiska satsningar och utvecklas till mer långsiktiga initiativ och nya forskningsområden. Jag kan tänka mig att forskare som arbetat vid Pufendorfinstitutet har en fördel när de kommer till att söka andra tvärvetenskapliga projekt eftersom de känner till den tvärvetenskapliga processen och arbetssättet väl, och har lärt sig att hitta ett gemensamt språk.

Vad gör du utöver ditt arbete som föreståndare för Pufendorfinstitutet?

Jag är professor i fysik och studerar hur molekyler reagerar på ljus med hjälp av röntgenljus.  Min forskning klassas främst som grundforskning men mycket av forskningen har givetvis betydelse för och tillämpningar på andra områden, och en del av forskningen är nära anknuten till MAX IV.

Jag undervisar också, och har precis startat upp vårens kurs i spektroskopi – ett område som är nära besläktat med min egen forskning.

På fritiden är jag en friluftsmänniska. Jag tycker om att cykla, paddla kajak och åka skidor och skridskor, när vädret tillåter. Jag har även ett stort musikintresse. Mina barn är duktiga musikanter så jag får ofta möjlighet att gå på konsert. Jag sitter också med i styrelsen för Odeum, och tar gärna del av deras spännande program.