Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Migrationsinitiativet 2017/2018

För att förstå och granska processer som är kopplade till migration behövs nyskapande metoder och nya begreppsmässiga och teoretiska infallsvinklar. Under 2017-2018 pågick det så kallade Migrationsinitiativet vid Pufendorfinstitutet med syfte att underlätta för forskare att bilda nätverk och diskutera migrationsfrågor i gränssnittet mellan ekologi, politik, arkeologi och medicin.

Till skillnad från "Tema" eller  "Advanced Studygroup"- som utgör institutets övriga verksamhet - finns ingen forskargrupp knuten till Migrationsinitiativet. Initiativet koordineras av Mine Islar, som anordnar seminarier och verkar för att underlätta nätverksbyggande och befrämja tvärvetenskapliga möten. Syftet är att samla och engagera de kompetenser som finns inom Lunds Universitet och att bidra till en bredare och mer fördjupad dialog om migration.

Tvärvetenskapliga infallsvinklar på migration

Migrationen har fått en framträdande roll i offentligheten. Fenomenet dominerar politiska kampanjer och debatter samt står i centrum för animerade diskussioner om (im)migranter, gränskontroller, integration och flyktingpolitik. Medan vetenskapen är van vid att röra sig med många olika innebörder av begreppet migration så förstår man det i dagligt tal och i media i första hand som den fysiska förflyttningen av människor från ett geografiskt område till ett annat.

- Förflyttning av människor ses som en omedelbar strategi för att undkomma konflikter och fattigdom. Vårt syfte är därför att röra oss bort från den politiserade debatten om migration genom att inleda dialoger som medger reflektioner över andra, ofta förbisedda, aspekter av fenomenet. Migrationen sedd som en process inbegriper en mångfald aspekter som överskrider gränserna mellan vetenskapsområden, ämnesinstitutioner och fakulteter, menar koordinatorn Mine Islar.

Tidigare seminarier och evenemang

2018

30 januari:  Postcoloniality in Migration Studies: Labor, Displacement and Art 
19 Februari: The Role of Genetic Geology and Archeology in Migration Research

15 november: The Pufendorf IAS SymposiumMoving Ahead: Exploring Social Transformations in the Age of Migration

2017

25 september: Ecologies of Migration - Interlinkages between Resources, Mobility and Environment 

27 november: Politics and Institutions of Migration. 

4 december: Public lecture Illegality, Inc.: Clandestine Migration and the Business of Bordering Europe with Ruben Andersson, Oxford University 

 

                               

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3