Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hur söker man ASG?

En ansökan om ASG bör vara  2-5 sidor lång. Den ska beskriva problem och frågeställningar samt ge en kort redogörelse för vad de tänkta medlemmarna kan tänkas bidra med. För huvudsökande eller koordinator vill vi ha ett kortare CV (högst en sida) men det räcker om övriga medlemmar presenteras. En budget där förväntade kostnader redovisas ska också bifogas ansökan.

Om medel, kostnadsram och budget

Medel utgår som en kostnadsram. Alla pengar administreras av institutet och pengar som inte utnyttjas under tiden som ASG återgår till institutet och används till nya projekt. En väsentlig skillnad är dock att vi inte friköper några forskare. Inga pengar kan användas till medlemmarnas lönekostnader. En Advanced studygroup kan söka medel om ca 100. 000 SEK och av dessa kan inga medel användas till lönekostnader och högst 30% användas till en större konferens, exempelvis slutkonferens.

Beslut

Beslut om ASG fattas av Pufendorfinstitutets styrelse.

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3