Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad är en Advanced Study Group?

En Advanced Study Group, ASG, kan beskrivas som ett ”mini-tema” som samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsproblem.

En ASG samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsproblem. Det är ett tillfälle att arbeta tillsammans med en komplex idé som befinner sig i ett tidigt skede. Målet är att utveckla gruppens kunskap och kan t ex leda fram till en gemensam forskningsansökan eller forskningskommunikation i olika former. Antalet ingående discipliner är inte fixerat, men brukar inbegripa tre eller fler fakulteter. Det väsentliga är att ASGn samlar de kompetenser som krävs för att fram-gångsrikt kunna behandla det beskrivna tvärvetenskapliga problemområdet.

Gruppens medlemmar ska ha anställning vid Lunds universitet under den period som AGGn är verksam. Även doktorander är, inom ramen för sin utbildning, välkomna att medverka i gruppen, under förutsättning att det är godkänt av prefekt och handledare.

Hur arbetar gruppen

Gruppen håller sina möten, seminarier och workshops på institutet, en gång i månaden eller mer under perioden september till maj. Den har fri tillgång till Pufendorfinstitutets lokaler för sina aktiviteter och får tillgång till medel för att kunna bjuda in föreläsare, hålla seminarier och workshops m.m. Den huvudsakliga avsikten med gruppens arbete är att den på ett framåtsyftande sätt ska utveckla sin kunskap. Extern forskningskommunikation kan bli ett resultat, men är inte ett krav.

Läs mer om aktuella och tidigare ASG under "Verksamhet"

 

Sidansvarig:

trapp

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3