Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Vad är ett Tema?

Pufendorfinstitutet inrättades för att ge forskare vid Lunds universitet möjlighet att utveckla arbetsformer där forskare från olika discipliner tillsammans arbetar med ett vetenskapligt problemområde. Ett Tema ska därför formeras kring ett aktuellt vetenskapligt problem, som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan.

Vanligtvis brukar ett Tema kräva medverkan av 8-10 forskare från tre eller fler av universitetets fakulteter. Antalet ingående discipliner är inte fixerat, det väsentliga är att Temat samlar de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla det beskrivna problemområdet. Temats medlemmar måste tillsammans ha tillräcklig kunskap för att kunna arbeta med det valda problemet. Då institutet främst vänder sig till anställda vid Lunds universitet kan det innebära att ett Tema behöver förstärka kunskapen inom vissa delområden med hjälp av externa forskare. Institutet erbjuder olika möjligheter till sådant utbyte.

Temat ska till sin karaktär vara nyskapande och det får därför lov att befinna sig i ett stadium där det ännu inte är moget för regelrätt forskningsfinansiering. Temat ska dock ha en tydlig målsättning för sitt arbete under det år man verkar vid Pufendorfinstitutet. Ett framgångsrikt Tema förutsätter en väl sammansatt kombination av forskare med kunskaper som bidrar till problemfältet. Det förutsätter också engagemang och aktivt deltagande av de medverkande.

En tydlig målsättning innebär inte att man måste leverera publicerbara forsknings- resultat under temaperioden. Vanligt är istället målsättningar som öppnar vägar framåt för fortsatt arbete inom fältet. Temats arbete har ofta resulterat i forskningsansökningar, arrangerade konferenser, publikationer, olika typer av forskningskommunikation, nätverks- eller tom. centrumbildningar.

Vid ansökan läggs vikt vid kreativitet och mångsidighet, att sammansättningen av gruppens kompetens är väl motiverad och att den uppsatta målsättningen för arbetet framstår som möjlig att uppnå.

Läs mer om aktuella och tidigare teman under "Verksamhet".

 

Sidansvarig:

Trapphall

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3