Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hur söker man "tema"?

Möjligheten att söka tema utlyses en gång per år med sista ansökningsdag förlagd till 10 januari samma år som temat förväntas sätta igång under höstterminen. Utlysningen med instruktioner hittar man bl.a här på hemsidan minst tre månader innan sista ansökningsdatum. Ansökan bör ha en eller flera huvudsökande som kan verka som gruppens koordinatorer och medlemmarna ska representera minst tre olika fakulteter. Förslaget ska peka ut ett forskningsproblem, presentera forskargruppen och föreslå en plan för hur man avser strukturera arbetet.

Vi uppmanar också till att ge förslag på eventuella gästforskare att knyta till temat under en period av minst två och högst fyra månader. För att det ska vara möjligt för en internationell forskare att avsätta tid redan under följande eller nästföljande termin, är det bra om potentiella kandidater är tillfrågade och införstådda med möjligheten så tidigt som möjligt.

En budget enligt given mall ska också bifogas ansökan där lönekostnader och kostnader för gästföreläsare, seminarier m.m ska presenteras. Ansökan ska ställas till Pufendorfinstitutet och vi tar emot den som mail. Vi uppskattar om ni också skickar den som papperskopior i två exemplar till hämtställe 63, men detta är inget krav. Vi vill också att projektbeskrivning, budget och CVn inte skickas som fler än sammanlagt tre pdf-filer. Vi svarar alltid och bekräftar att vi fått in ansökan, så ni vet att den inkommit i tid.

Vem kan söka tema?

Alla disputerade forskare vid Lunds universitet är välkomna att söka ”tema”. Medlemmar anställda vid andra universitet eller på annat sätt verksamma som forskare i Sverige eller utomlands kan ingå som medlemmar i ett tema men till övervägande del ska gruppen bestå av forskare vid Lunds universitet. Vi ser gärna att  forskargrupperna består av både kvinnor och män och av både unga och äldre forskare. Forskargruppen kan förutom friköpta och avlönade forskare, också ha ytterligare personer knutna till projektet. Det finns exempelvis inget hinder för att doktorander med expertis inom något av temats områden knyts till gruppen. Dock kan institutet inte betala lön till doktorander eller personer som inte är forskare.

 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3