Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”Tema för unga doktorer”

Pufenforfinstitutet är glada att annonsera att tema för unga doktorer har tilldelats ”The Air in African Cities - How to properly address serious problems in an already challenged area of our world”.

Syftet med temat är att sammanföra olika forskningsområden för att öka förståelsen för luftföroreningars påverkan utifrån perspektiven hälsa, miljö, politik och kultur. 

För att undersöka hur luftföroreningar påverkar Afrikanska städers möjligheter att uppnå sina globala hållbarhetsmål, kommer temat att fokusera på följande områden:

1.    Förorenad luft och dess påverkan på välmående, i hemmet, på arbetet och på offentliga platser.
2.    Teknologiska och kulturella drivkrafter för luftföroreningar.
3.    Tekniska innovationer för en renare luft: kostnader, drivkrafter och fördelar.

Temat samlar forskare från fyra av Lunds universitets fakulteter: medicin, LTH, samhällsvetenskap och naturvetenskap samt forskare från Oslo universitet och Addis Ababa universitet. 

Om utlysningen av tema för unga doktorer

Pufendorfinstitutet utlyste under våren 2017, med stöd från LMK-stiftelsen, ett tema för unga doktorer. Detta var ett försök att skapa fler möjligheter att samarbeta med tvärvetenskapligt fokus även för forskare tidigt i karriären.

Vem kunde söka tema?

Forskare vid Lunds universitet högst tre och ett halvt år men minst sex månader efter disputation var välkomna att tillsammans söka ”tema”. Huvudsökande behövde ha sin anställning vid Lunds universitet. Övriga medlemmar kunde vara anställda vid andra universitet eller på annat sätt verksamma som forskare i Sverige eller utomlands men till övervägande del skulle gruppen bestå av forskare vid Lunds universitet. Forskargruppen kan förutom avlönade forskare också ha ytterligare personer knutna till projektet. Det finns exempelvis inget hinder för att doktorander eller mer seniora forskare med expertis inom något av temats områden knyts till gruppen. Dock kan institutet inte betala lön till doktorander, seniora forskare eller personer som inte är forskare.

Ingen utlysning av tema för nya doktorer är planerad i nuläget. 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3