Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gästforskarprogram

Programmet stödjer internationella forskare som arbetar tillsammans med Teman.

Internationella samarbeten vid institutet möjliggörs av ett gästforskarprogram. Inom ramen för programmet kan Temagrupper stärka sin kompetens och lägga grund för framtida nätverk genom att bjuda in internationella kollegor. Internationella experter kan bjudas in för nära samarbeten under längre tidsperioder;  sammanlagt 1 - 8 månader.

Internationella gästforskare i Teman har ända sedan starten spelat en viktig roll i att utveckla det tvärvetenskapliga arbetet vid institutet. Med gästforskarprogrammet har varje Tema möjlighet att bjuda in upp till tre gästforskare. Programmet gäller endast inbjudna experter; forskare vid Lunds universitet som söker Tema kan nominera gästforskare i sina ansökningar. Om en ansökan accepteras kan föreslagna forskare inbjudas att arbeta på institutet tillsammans med Temagruppen nästföljande termin.

Gästforskarprogrammet finansieras av LMK-stiftelsen – en lokal stiftelse som stödjer mångfacetterad och integrerande forskning. Hittills har mer än femtio forskare från hela världen deltagit i programmet. De har alla bidragit till att göra Pufendorfinstitutet till vad det är idag och de är fortsatt värdefulla resurser i Lunds universitet utökade nätverk.

Läs mer om LMK-stiftelsen

Vad erbjuder vi gästforskare?

Gästforskare får sin lön ersatt den tid de vistas vid institutet. En överenskommelse upprättas mellan respektive lärosäte och lönekostnader (med undantag för overhead) täcks - som regel -  fullt ut av Lunds universitet. Institutet står och svarar också för resor och boende, tillhandahåller kontor samt tekniskt och administrativt stöd.

Vem är kvalificerad för programmet?

För att kunna ingå i programmet måste en gästforskare nomineras för särskild expertis relaterad till ett föreslaget Tema. Nominerade kandidater ska anges i Tema-ansökan, deras CV ska bifogas och den expertis som de väntas komma att tillföra Temagruppens arbete ska tydligt beskrivas. Datum för deras besök ska också anges i ansökan.

Gästforskare måste vara internationella; de ska vara etablerade i utlandet och deras huvudsakliga vetenskapliga  meriter ska ha uppnåtts vid högskolor och universitet utomlands. Gästforskartiden vid institutet kan delas upp i kortare vistelser fördelade över läsåret, men forskarna måste vara beredda att arbeta med Temat på plats i Lund under sammanlagt minst 1 månad.

Vad krävs av institutets gästforskare?

Gästforskare förväntas arbeta på plats vid institutet, delta i Temats arbete och aktiviteter, vara delaktiga i att  bygga upp Temats forskningsnätverk samt hålla en öppen föreläsning i institutets seminarieserie för gästforskare.  Vid sidan av dessa åtaganden har de möjlighet att använda tiden på institutet som sabbatsår för arbeta med sina egna projekt.

Kontakt

Kontaktperson för Pufendorfinstitutets gästforskarprogram:

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se (eva[dot]persson[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 62 03