Symposium: Tvärvetenskap – vad betyder det och hur gör man?

Den 4 maj arrangerade Pufendorfinstitutet ett symposium för att utforska frågor om gränserna för tvärvetenskaplig forskning i praktik och teori. Symposiet belyste tvärvetenskap utifrån olika perspektiv, med fokus på förutsättningar för tvärvetenskap, organisation, den tvärvetenskapliga processen och tvärvetenskap i praktiken. Under symposiet lyftes och diskuterades även Pufendorfinstitutets "modell" för tvärvetenskapliga samarbeten.

Om symposiet – Tvärvetenskap – vad är det och hur gör man?

Datum: 4 maj 2018

Plats:  Kulturen, Tegnérsplatsen 6, Lund

Kontakt: Eva Persson, eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se

Program