Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tema A Plurality of Lives

En mångfald av liv

För ett par årtionden sen sågs både skapandet av nytt liv och förekomsten av utomjordiskt liv som science fiction. Idag är det vetenskapliga samfundet generellt sett ense om att det är en fråga om när, och inte om, någon av dessa vetenskapliga ambitioner kommer att lyckas. Trots detta finns det anledning att tro att vi är illa förberedda för de utmaningar och tillfällen som onekligen skulle uppstå vid framträdandet av en mångfald av liv, just liv med olika uppkomst.

Forskningrupper runtom i världen har för närvarande fullt upp med att antingen försöka uppfinna nytt liv eller upptäcka utomjordiskt liv. Medicinsk forskning har börjat rikta in sig på att förvandla personer till, vad som skulle kunna beskrivas som, post-människor. Vad dessa områden har gemensamt är att de inom vår egen livstid skulle kunna bli ansvariga för ett andra ”livets uppkomst”. När det kommer till astrobiologi skulle det kunna handla om upptäckten av liv som är lika gammalt eller äldre än liv på jorden men som skulle vara nytt för oss. I de andra fallen handlar det om uppfinningen av liv som inte funnits tidigare.


Uppkomsten av en mångfald av liv kommer att ha en djup inverkan på en mängd olika frågor som är beroende av vårt sätt att förhålla oss till ”liv”, alltifrån hur vi ramar in vetenskapliga frågeställningar i kemi, biologi och astrobiologi till rättsliga och politiska frågor samt filosofiska och teologiska perspektiv. Endast genom ett tvärvetenskapligt samarbete kan vi tackla den grundläggande frågan bakom dessa utmaningar, det vill säga, hur kommer uppkomsten av en mångfald av liv ändra hur vi uppfattar och förstår liv?

För intresserade utomstående finns än så länge en Facebook-grupp man kan gå med i här.

 

Anna Cabak Redei (Koordinator)

Forskare, Språk- och litteraturcentrum
Humanistiska och Teologiska Fakulteterna,  Lunds universitet
anna [dot] cabak_redei [at] semiotik [dot] lu [dot] se (anna[dot]cabak_redei[at]semiotik[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 87 10
http://www.sol.lu.se/person/AnnaCabakRedei

 

Jessica Abbott (Koordinator)

Forskare, Biologiska institutionen
Naturvetenskapliga fakulteten,  Lunds universitet
anna [dot] cabak_redei [at] semiotik [dot] lu [dot] se (jessica[dot]abbott[at]biol[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 93 04
http://www.biology.lu.se/jessica-abbott

 

Erik Persson (Koordinator)

Filosofiska Institutionen,  Lunds universitet

Princeton University