Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Postantibiotiska framtider

TEMA 2019-2020

Antibiotikaresistens är idag ett internationellt faktum och uppskattningsvis dör 50 000 människor varje år i Europa och USA på grund av att bakterier blivit resistenta. Men fantasin kan enkelt måla upp en än mer dystopisk framtid.

Det uppskattas att år 2050 kommer tio miljoner människor att dö av infektioner som inte kan behandlas på grund av att bakterier blivit resistenta och därmed gjort antibiotikan ineffektiva. Denna typ av dystopier är en form av resor både bakåt och framåt i tiden, och där samhället beskrivs som något annat än vad vi är vana vid. Tanken om en postantibiotisk era går tillbaks till början av 1990-talet och den ökade kunskapen om resistens i kombination med frånvaron av nya antibiotika. Detta är en förändring som skulle kunna omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Men är framtiden så dystopisk? Och kan vi hitta alternativa vägar mot en postantibiotisk värld som är mer levbar?

För att besvara dessa frågor tar Temat ett tvärvetenskapligt grepp och förutom medicin studeras frågeställningarna utifrån ett samhällsperspektiv med fokus på politik, kultur, kommunikation, arkitektur och andra discipliner som kan tydliggöra vad en levbar framtid är.

Detta Tema undersöker hur både verkligheten och fantasin vävs samman i den antibiotiska eran, genom att undersöka möjliga framtider för en mer hållbar relation till antibiotika, infektioner och till det sociala livet.