Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Skapa en budget

Alla godkända medel för tema ligger under ett kostnadstak. Alla medel administreras av institutet och det som inte använts under den verksamma perioden återgår till institutet. Ni uppmuntras att använda detta Excel-ark för beräkning av lönekostnade (inklusive semesterersättning, vilket i motsats till arbetsgivarens del måste inkluderas). Lämna rutan för overheadkostnader tom.

FilMall för beräkning av lönekostnader och semesterersättning

Vad ingår i budgeten?

En temagrupp kan ansöka om medel upp till 2 miljoner kronor. Budgeten som medföljer ansökan ska, i största möjliga mån, innehålla alla planerade kostnader för tema. Detta inbegriper löner, resekostnader, inbjudna gästforskare, boendekostnader för gäster och dylikt. Av sökta medel kan som mest 200,000 kronor användas för slutsymposie/konferens eller liknade och institutet rekommenderar att man även söker externa medel för den slags aktivitet.

Vad ingår inte i budgeten?

Overheadkostnader ska inte ingå när lönekostnader beräknas. Institutet täcker kostnader för hyra, städning, administration och dylike men dessa ingår inte i kostnadstaket för temat. Overheadkostnaderna är separat och läggs till de medel som ett godkänt tema får. Det faktiskta värdet för varje temas kostnadstak är därmed högre än den faktiska summan som är angivet som kostnadstak för arbetet.

Kostnaderna för gästforskare ska ej heller ingå i budgeten för ansökan. Institutets teman har möjligheten att bjuda in en internationell gästforskare, som kan bo i samband med och arbeta på institutet i upp till fyra månader. Detta är tack vare ett generöst stipendie från LMK-stiftelsen, som täcker lön, restekostnader och boende i Lund. 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3