Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Skapa en budget

Vid ansökan om Tema ska en budget för beräknade kostnader bifogas. Sammanlagt får kostnaderna för ett Tema motsvara 1.9 mil SEK.

Temats budget ska bifogas på särskild blankett (Ifylld mall i Excel, se nedan)), ska kostnader för ersättning till Temats forskare tas upp. Löner för 8 månader beräknas inklusive LKP. Notera dock att indirekta kostnader (OH) inte ska räknas in i budget. Indirekta kostnader för central och fakultetsnivå läggs automatiskt till de medel som söks. Däremot utgår inte OH till institutioner då institutet tillhandahåller arbetsplats, administrativ och ekonomisk service etc. 
Koordinatorns eller koordinatorernas samlade medverkan i ett Tema ersätts maximalt med 60 % av en årslön.

Övriga kostnader, exempelvis för seminarier och symposier, skall hjälpligen specificeras i ansökan. Kostnader för eventuellt symposium eller avslutande konferens ersätts med högst 100 000 SEK av budgetmedel. För särskilt kostnadskrävande seminarieserier och symposier måste externa medel sökas.

Kostnader för gästforskare ska inte medräknas i budget, dessa bekostas av institutet genom en särskild fond. Pufendorfinstitutets uppgift är att stimulera samarbetet mellan forskare från olika discipliner inom Lunds universitet. I budgeten medges därför endast i undantagsfall bidrag till kostnader för konferensresor eller fältarbeten. 

Observera att budgeten ger Temat en kostnadsram, summan betalas inte ut till gruppen som forskningsmedel. Forskarnas löner konteras på institutet och den ekonomiska och administrativa servicen sköts av institutets personal. Vid Temats avslut, sista dagen på vårterminen 2020, upphör även tillgången till kostnadsramen och eventuellt återstående medel återgår till institutet. (Kvarvarande fakturor betalas dock efter denna tidpunkt)
 

Nedan Excel-ark ska användas för beräkning av lönekostnader (inklusive semesterersättning, vilket i motsats till arbetsgivarens del måste inkluderas). Lämna rutan för overheadkostnader tom.

Fil Mall för beräkning av lönekostnader och semesterersättning

 
Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3