Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

ASG Commons and Commoning - Human Rights and Sustainability

Syftet med denna ASG är att en skapa ny förståelse och att vidga forskningen om den gemensamma, förståelsen för den sociala praxisen när det gäller att skapa och upprätthålla allmänningar. Djupt rotad i det mänskliga samhällets historia har allmänningen blivit erkänd som något grundläggande för det historiska mänskliga förhållandet till miljön. I arbetet med att återställa balansen i människans förhållande till varandra och till allt liv på planeten, ses den nu som ett "tredje alternativ" bortom marknaden och staten. 

Denna ASG-grupp syftar till att integrera, konsolidera och utveckla forskning om hur samförstånd och ett gemensamt förhållningssätt är knutna till mänskliga rättigheter och hållbarhet. Med hjälp av olika ontologiska och metodologiska perspektiv integrerar vi en varierad forskargemenskap som engagerar sig i allmännings-baserade lösningar.

Gruppen samlar forskningsexpertis som spänner över en stor del av hela den bredd av allmänningar och commoning/gemenskapande inklusive; politisk ekologi, human geografi, bostäder, fiske, publika platser, hälsa, jordbruk, socialantropologi, matsuveränitet, inhemska markrättigheter, ekosystemhantering, sociala välfärdstjänster, digital kommunikation och lagstiftning om mänskliga rättigheter. 

Denna mångkunniga grupp betygar behovet av att engagera sig för de "wicked problems" som är involverade genom att utnyttja den utökade tvärvetenskapliga förståelse som behövs för att undersöka olika dimensioner av hållbarhet och mänskliga rättigheter hos allmänningar och commoning/gemenskapande. Seminarierna och verkstäderna kommer att. på ett strategiskt sätt, samla forskare, aktivister, politiker och utövare för att skapa en handlingsplan för en action research-plattform som möjliggör ett kunskapsutbyte mellan våra forskningsområden och med det icke-akademiska samhället i stort när det gäller allmänningar och commoning/gemenskapande.

Eric Clark (Koordinator)
Professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
eric [dot] clark [at] keg [dot] lu [dot] se
http://www.keg.lu.se/en/eric-clark

Siri Kjellberg (Koordinator)
PHD-student, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
siri_m [dot] kjellberg [at] hek [dot] lu [dot] se
https://www.keg.lu.se/kontakt/kontaktinformation/doktorander

 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3