Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

ASG CRISIS

Kritiska studier av kris.

Detta ASG är mångfacetterat och interdisciplinärt. Gruppens arbete tar avstamp i alarmerande media- och forskningsrapporter om kris förorsakade av orkaner och översvämningar, politisk instabilitet och oförsägbarhet, civila olycksfall och dödsoffer, krig och konflikt, migration och flyktingströmmar, fattigdom och sjukdom. Sådana skeenden, diskurser, bilder och praktiker väver samman vår värld och upprätthålls bl.a. av globala mediala berättelser om kris världen över. Emellertid är kriser inte abstrakta företeelser utan en konkret del av många människors vardag. Materiella och upplevda kriser skapar social oro, förstörelse och mänskligt lidande världen över och påverkar världens sociopolitiska landskap samt den individuella människans säkerhet- och frihet.

Dessutom är inte kriser könsneutrala utan påverkar män, kvinnor och andra könsidentiteter i olika grad. Kön, maskulinitet, makt och socioekonomiska privilegier är kritiska analytiska faktorer som bör beaktas när vi studerar kris. Beaktandet av sådana faktorer möjliggör även kritiska studier av krisens konsekvenser och lösningar.

Detta ASG ställer en rad kritiska frågor kring kris; hur påverkar kris säkerhet, utsatthet, rättigheter, individers och gruppers sociala rättvisa i olika kontexter? Brådskande krav på politiskt agerade, etiska uppmaningar till att finna mer inkluderande och effektiva sätt att motverka kris, medling och återställandet av viktiga samhällsfunktioner kräver forskning kring kris ur ett interdisciplinärt perspektiv. ASG:n grundar sig på interdisciplinär och multidisciplinär forskning om krisbegreppet, sambandet mellan olika typer av kris, och könsdynamiken som ligger till grund för krisen i fråga.

Fyra relaterade teman är särskilt viktiga i detta hänseende:

  • Klimatförändringar
  • Konflikt
  • Migration
  • Global Hälsa

Dessa transnationella utmaningar samexisterar och påverkar varandra i såväl spatiala som temporala dimensioner. De flesta kriser uppkommer genom en abrupt händelse såsom en naturkatastrof eller en plötslig konflikt för att sedan kunde anta en mer bestående karaktär. Krisen blir således kronisk snarare än övergående vilket har långtgående effekter på de människor som drabbas av krisen. Det påverkar även eventuella tankar, synsätt, förhoppningar om lösningar på krisen i fråga samt utsikterna för individuellt och kollektivt aktörskap i krissituationer.

ASG:n frågar sig; hur kan vi kritisk analysera, förstå och bemöta olika typer av kriser i samhället?

 

Program; ASG CRISIS

26 Oct. 2017: Symposium 1
“Crisis, Gender Asymmetries, Climate Changes, and Precariousness”.
Organisatör: Helle Rydström, Jeff Hearn, Core Group.
Arbetsmöte (Core Group).
Lokal: M224, M House, Lund University.

Program Symposium CRISIS

Abstract Symposium CRISIS

9 Feb. 2018: Symposium 2
“Crisis, Economy, and Global Health”.
Organisatör: Annika Bergman Rosamond, Vasna Ramasar, Core Group.
Arbetsmöte (Core Group).
Venue: Stora hörsalen, Pufendorf IAS, Lund University.

8 March 2018: International Women´s Day Seminar
"Crisis, Economy and Global Health"
Venue: Stora hörsalen, Pufendorf IAS, Lund University.
PDF iconProgram Crisis, Economy and Health

25 Apr., 2018: Symposium 3
“Crisis, Conflict, and Migration and Displacement”.
Organisatör: Mo Hamza, Thomas Gammeltoft-Hansen, Core Group.
Arbetsmöte (Core Group).
Lokal: Videokonferensrummet, Pufendorf IAS, Lund University.

PDF iconprogram_25_4_1.pdf

PDF iconabstracts_25_4_1.pdf

18 May, 2018: Conference on CRISIS
Organisatör: Core Group
Arbetsmöte (Core Group).
Lokal: Stora hörsalen, Pufendorf IAS, Lund University.

 

ASG CRISIS i Media

Krisens många dimensioner, Fokus Forskning

 

Helle Rydström (Koordinator)

Professor, Genusvetenskapliga institutionen
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet
helle [dot] rydstrom [at] genus [dot] lu [dot] se
046 222 0952
http://www.genus.lu.se/helle-rydstrom


Annika Bergman Rosamond
Thomas Gammeltoft-Hansen
Mo Hamza
Jeff Hearn
Vasna Ramasar

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3