Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

ASG Moves towards an Anti-colonial Academy

De senaste åren har en transnationell och tvärvetenskaplig diskussion förts om förhållandet mellan det akademiska arbetet och den globala kolonialismens historia. Denna ASG utgår ifrån det faktum att universiteten i sin moderna skepnad har formats av upplysningsfilosofin i 1700-talets Europa. Därav följer att det akademiska arbetets struktur och organisation vanligen rättar sig efter ett eurocentriskt synsätt. Denna eurocentrism tar olika former inom olika discipliner.

Sedan 1980-talet har postkoloniala studier fått en framträdande roll inom humaniora och samhällsvetenskap. De står i huvudsak för ett synsätt som försöker demokratisera den kunskapsskapande processen genom att sätta aktörer och röster från marginalen i centrum. Nyligen har en rörelse som förespråkar “avkolonisering” vuxit sig starkare. Rörelsen har kommit att omfatta mer än specifika discipliner och riktar in sig på övergripande system och praxis inom akademin. 

 

I detta sammanhang gör denna ASG ett gemensamt försök att förstå nyanserna i postkolonialt och dekolonialt tänkande. Den har vidare för avsikt att utveckla tvärvetenskapliga samarbeten som ger en möjlighet att förändra undervisningen och forskningen på Lunds universitet. För att uppnå detta mål, hämtas deltagarna till denna ASG från tre olika fakulteter – samhällsvetenskapliga, humanistiska och juridiska fakulteten. Härmed representeras ett brett spektrum av områden och discipliner, inklusive geografi, genusvetenskap, politisk ekologi, religionshistoria, rättssociologi och områdesstudier. Deltagarna är likasinnade forskare med ett politiskt engagemang riktat mot att skapa en antikolonial akademi. De arbetar för en forsknings- och undervisningspraxis som inte reproducerar koloniala tänkesätt och handlingsmönster. 

 

open lectures

Sidansvarig:

Gruppmedlemmar

Koordinatorer

Maria Andrea Nardi
Researcher, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
Affiliated Researcher, Department of Human Geography, Faculty of Social Sciences, Lund University
andrea [dot] nardi [at] keg [dot] lu [dot] se

https://rwi.lu.se/staff/maria-andrea-nardi/

 

Noura Alkhalili
Senior Lecturer, Department of Human Geography
Faculty of Social Sciences, Lund University

noura [dot] alhalili [at] keg [dot] lu [dot] se
https://www.keg.lu.se/noura-alkhalili

 

Marta Kolankiewicz (contact)
Department of Gender Studies
Faculty of Social Sciences
Lund University

marta [dot] kolankiewicz [at] genus [dot] lu [dot] se
+46 46 222 96 08

 

Vasna Ramasar  
Assistant Senior Lecturer, Department of Human Geography
LUCSUS guestresearcher
Faculty of Social Sciences, Lund University

vasna [dot] ramasar [at] keg [dot] lu [dot] se

 

Övriga medlemmar

Mine Islar
Phu Doma Lama
Alejandro Fuentes
Nina Jakku
Sarah Kollnig

Yahia Mahmoud
Titti Mattsson
Diana Mulinari

Riya Raphael
Maja Sager
Katrine Scott
Amaranta Thompson
Michael McEachrane
 

 

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3