Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Luften i afrikanska städer

Hur ska man hantera allvarliga problem i en redan utsatt del av världen?
I detta tema ska vi undersöka sambanden mellan luftföroreningar och hållbar urban utveckling i Afrikanska städer. Många delar av denna världsdel står inför stora utmaningar, till exempel undernäring, otillräcklig hälsovård, klimatförändringar och politisk och ekonomisk turbulens. Dessutom blir luftkvaliteten i städer sämre på grund av ökad urbanisering. Stora delar av befolkningen - främst kvinnor och barn - är därutöver utsatta av höga halter luftföroreningar från biomassförbränning under matlagning. Globalt sett är luftföroreningar vårt allvarligaste hot mot folkhälsan, men trots det är Afrika en vit fläck på kartan då det gäller föroreningsrelaterad forskning.

Interdisciplinära angreppssätt krävs för att komma fram till lämpliga hållbara lösningar på detta komplexa problem. Vårt mål är att sammanföra olika discipliner för att skapa en helhetsbild av den medicinska, miljömässiga, politiska och kulturella  påverkan av luftföroreningar både utomhus och inomhus i Afrika. Vi är ett interdisciplinärt team av unga forskare som avser att kombinera vår expertis inom aerosolvetenskap, atmosfärisk modellering, rättssociologi, epidemiologi, toxikologi, hållbar utveckling och miljövetenskap för att fokusera på hur miljöhälsorisker kan utvärderas på ett sätt så att rätt åtgärder kan sättas in på rätt ställen vid rätt tid.

Vi fokuserar på:

1. Hälsopåverkan av förorenad luft utomhus, hemma, på arbetsplatser och i det offentliga rummet.
Genom interdisciplinärt samarbete vill vi förstå olika nyanser av detta komplexa problem, och definiera vilka specifika faktorer som kommer att spela in i framtidens hälsoutvärderingar.

2. Teknologiska och kulturella drivkrafter/orsaker till ökad luftförorening.
Vi vill identifiera de viktigaste drivkrafterna/orsakerna till ökad urban luftförorening, men även förstå de regionala skillnaderna. Går det att beräkna hälsomässiga och infrastrukturella kostnader? Och, I så fall, hur, när och till vem ska man adressera resultaten?  

3. Innovationer för renare luft: kostnader, drivkrafter och nyttogörande
Vi kommer att undersöka hur man bäst kombinerar tekniska innovationer, urban stadsplanering och sociala normer för att kunna tillhandahålla prisvärda lösningar på luftföroreningsproblem utomhus och inomhus.

 

Dr. Christina Isaxon (koordinator)
Biträdande lektor Avdelningen för Ergonomi och Aerosolteknologi
Institutionen för Designvetenskaper
Lunds Tekniska högskola, Lunds universitet
Christina [dot] isaxon [at] design [dot] lth [dot] se
+46 46 222 39 35
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/christina-isaxon(afd05691-77d1-4aad-8657-373525b53459).html#Overview

 

Dr. Ebba Malmqvist (koordinator)
Biträdande forskare Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin
Institutionen för Laboratoriemedicin
Medicinska fakulteten, Lunds universitet
ebba [dot] malmqvist [at] med [dot] lu [dot] se
+46 70 892 43 68
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/ebba-malmqvist(7c4c2eed-ba3c-493b-a30f-9a0dfc0a6c46).html

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3