Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tema CRISIS

Ordet ”kris” verkar binda samman vår värld med olika trådar i en nationsövergripande krisberättelse. Ibland ingår begreppet i populistisk och apokalyptisk retorik, ibland som ett inslag i politiska strategier för att motivera exkluderings- eller åtstramningsåtgärder.  Men ordet kan även användas för att beskriva plötsliga händelser som rycker undan grunden för vardagslivet och leder till långvarigt lidande som sliter isär livsvärldar, livsuppehällen och samhällen.

 

© Mo Hamza (Antony Gormley sculpture)
© Mo Hamza (Antony Gormley sculpture)

Inom Temat CRISIS undersöks de sociala asymmetrier i form av kön, etnisk bakgrund och klass som kommer till uttryck i en kris. Det är emellertid sällan aspekter som dessa lyfts fram i tolkningar av kriser, i krisers inverkan på olika nivåer och i de politiska insatserna för att hantera kriser och deras efterverkningar. De vanliga infallsvinklarna på kriser har inte hunnit ta till sig den tilltagande komplexiteten i de socioekonomiska och politiska system som hanterar kriser och de olika former en kris kan ta när den kastas mellan globala och lokala nivåer. De olika tidsutsträckningarna för en kris analyseras sällan och man tenderar att bortse från skillnaderna mellan krisen som ett nödtillstånd, krisen som en väg mot förnyelse och krisen som ett konstant tillstånd, ett nytt normaltillstånd med förlängda problem.

Dessa förhållanden fordrar nya och kritiska perspektiv på studiet av kriser. Inom Temat CRISIS kommer begreppsbildningen kring ordet ”kris” noggrant att utforskas samtidigt som tvär- och flervetenskapliga undersökningar kommer att genomföras om sambanden mellan olika typer av kriser, de ekonomiska, politiska och ideologiska aspekterna av kriser samt de socialt differentierade och ojämlika konsekvenserna av kriser.
 

För att förstå komplexiteten i akuta händelser kommer fyra fokusområden noggrant att undersökas inom ramen för temat CRISIS: (1) klimatförändringar, (2) konflikter, (3) folkförflyttningar och (4) global hälsa. Även om dessa områden ofta analyseras var för sig brukar de ha ett samband och bygger på så sätt upp den politik, de realiteter och de upplevelser som kriser utgörs av.
 

Anmärkning; Temat CRISIS kommer att pågå under våren och hösten 2019. Det är en uppföljning av Pufendorfinstitutets Advanced Study Group om kriser 20172018 

Medlemmar

Helle Rydström (Coordinator)
Professor
Department of Gender Studies
Faculty of Social Sciences, Lund University

Fredrik NG Andersson
Associate Professor (Docent)
Department of Economics
School of Economics and Management, Lund University

Vanja Berggren
Senior Lecturer
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Karolinska Institutet, Stockholm

Annika Bergman Rosamond
Associate Professor (Docent)
Department of Political Science
Faculty of Social Sciences, Lund University

Thomas Gammeltoft-Hansen
Professor
Center of Excellence for International Courts 
Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark

Mo Hamza
Professor
Division of Risk Management and Societal Safety
Faculty of Engineering (LTH), Lund University

Catarina Kinnvall
Professor
Department of Political Science
Faculty of Social Sciences, Lund University

Vasna Ramasar
Senior Lecturer
Department of Human Geography
Lund University

Maria Tonini
Senior Lecturer
Department of Gender Studies
Faculty of Social Sciences, Lund University

Affiliated Professor and Guest Researcher

Jeff Hearn 
Professor
Division of Management and Organization 
Hanken School of Economics, Helsinki, Finland

Affiliated Professor

Steffen Jensen
Professor
Department of Culture and Global Studies
Aalborg University, Campus Copenhagen, Denmark

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3