Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Matthew Bietz

På ett mycket allmänt plan söker jag svar på frågan "Hur vet vi vad vi vet?"

Matthew Bietz är gästforskare med tema DATA. Han är anställd som undervisande forskare (Assistant Research Professor) vid institutionen för informatik vid University of California, Irvine. Hans forskning är huvudsakligen inom områdena Datorstöd för samarbete (Computer Supported

thumbnail_matt_headshot_2.jpg
Cooperative Work, CSCW) och Vetenskaps- och teknikstudier (Science and Technology Studies, STS). Han doktorerade vid University of Michigan School of Information 2008 och arbetade som postdok vid institutionen för användarcentrerad design och teknik vid University of Washington.

 

Varför medverkar du i tema DATA?

Min forskning ligger mycket väl i linje med temat DATA. Universiteten håller på att slitas sönder av data. Vi har mer data än någonsin tidigare. På 1600-talet gick vetenskapen igenom en stor förändring på grund av verktyg som mikroskop och teleskop. I dag har vi nya verktyg i form av avancerad databehandling, digitala sensorer och maskinlärande som skulle kunna leda till en lika stor förändring. Temat DATA är en möjlighet att samla centrala intressenter från hela universitetet för att kunna förstå, förbereda för och hantera dessa spännande förändringar. 

Vad hoppas du kunna bidra med?

Jag har bland annat forskat om hur man hanterar data inom olika vetenskapsområden. Dessutom har jag haft möjlighet att arbeta i olika internationella sammanhang. Förhoppningsvis kan mitt breda perspektiv komma till användning i min dialog med forskare vid Lunds universitet om deras utmaningar på dataområdet. 

Vad hoppas du få ut av vistelsen här?

Jag tycker det är spännande att arbeta med forskare från Lund och att lära mig mer om forskning i Sverige. Lunds universitet och deltagarna i temat DATA är vägledande i frågor om hantering och styrning av data, bearbetning av big data och stora vetenskapliga infrastrukturer. Jag förväntar mig också att min egen forskning ska få en knuff framåt av min vistelse vid Pufendorfinstitutet. 

Vad forskar du själv om?

Min forskning är framför allt inriktad på samarbeten som kretsar kring data. Med andra ord undersöker jag hur grupper av människor arbetar tillsammans med data.  

När jag var doktorand på University of Michigan arbetade jag med HIV/AIDS-forskare. De medverkade i internationella samarbeten med platser i USA, Europa och södra Afrika. Bara att flytta vetenskapliga data över stora avstånd var ett problem för dem. Jag blev intresserad av möjligheten att säkerställa att datan förblev jämförbar och möjlig att använda fast den transporterades runt så mycket. Sedan dess har jag arbetat med forskare inom många olika områden, bl a genomik och metagenomik, marinekologi, astronomi, planetutforskning, mjukvaruteknik och folkhälsa. 

På senare tid har jag blivit alltmer intresserad av de etiska aspekterna av att använda persondata i forskning. Datainsamlingen kring människor har blivit alltmer påträngande: Den går inte att undvika även om man försöker. Datan kan förändra vår förståelse av mänskligt beteende och mänsklig hälsa på ett genomgripande sätt, men till vilket pris? Jag vill att vi ska vara säkra på att datan används på ett rättssäkert och etiskt sätt. 

All min forskning utgår från frågor som:

* Hur kan vi säkerställa att data kan återanvändas av människor som inte var med och tog fram den? 
* Hur kan vi bygga tekniska system och infrastrukturer som ger stöd till omfattande delning och analys av vetenskaplig data?

* Hur kan vi använda ingående persondata på ett etiskt försvarbart sätt?

Vilka är dina drivkrafter?

På ett mycket allmänt plan söker jag svar på frågan "Hur vet vi vad vi vet?" När jag lär mig en ny sak vill jag veta hur informationen om den blev till. Till en stor del förklarar det mitt intresse för hur den vetenskapliga forskningen egentligen fungerar. 

Jag har också erfarenhet från biblioteksarbete och är starkt påverkad av viljan att hjälpa människor hitta och använda den information de behöver inom det området. Jag vill göra data mer användarvänlig och användbar för att hjälpa forskare att åstadkomma bättre forskning. 

Dessutom menar jag att jämlikheten och de mänskliga rättigheterna kan vara hotade om vi inte är försiktiga med hur vi använder data. Databaserade beslut har börjat bli standard inom socialtjänsten, sjukvården och många andra vardagliga områden. För närvarande är inverkan av data ogenomskådlig och gömd i komplexa databaser och svarta beräkningslådor. Tillgång till data, integritet, styrning och datakompetens är centrala frågor för medborgarengagemang och social rättvisa. 

Vad arbetar du med just nu?

Ett av mina aktuella projekt handlar om skydd av hälsodata. Vi frågade människor om deras syn på sin hälsodata: Vilka skulle ha tillgång till den, hur får den användas (eller inte) och hur förhåller den sig till andra typer av data när det handlar om sekretess?

Fundera på detta: 
Vill du hellre att din genetiska kod eller ditt banksaldo är tillgängligt på nätet? Vi håller just på att analysera data från intervjuer och fokusgrupper för att få en bättre förståelse för hur människor tänker i dessa frågor. 

Har du varit i Lund eller Sverige förut?

Det är första gången och jag är förtjust!

Se en video med forskaren Matthew Bietz.


 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3