Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tema Social Innovation

Hur kan universitet möjliggöra sociala innovationer för hållbar utveckling?
Universitetens centrala roll i kunskapsproduktion och kunskapsspridning borde göra dem väl lämpade att främja innovationer som riktar sig mot övergripande samhällsproblem. Nytänkande inom områden som social utslagning, arbetslöshetsbekämpning, ekologisk hållbarhet, kriminalitet och utsläppsbegränsningar skulle kunna gynna stora delar av befolkningen och motverka ojämlikheter i samhället. Det borde därmed vara en naturlig uppgift för universitet att arbeta för att främja sociala innovationer och samhällsentreprenörskap.

I praktiken ser vi dock att universitet – både i industrialiserade och icke industrialiserade länder - i allmänhet har varit långsamma i att främja sociala innovationer, trots statsmakters försök att uppmuntra forskare vid universitet att engagera sig mer i ”tredje uppgiften”, dvs. att samverka med samhället utanför de traditionella uppgifterna undervisning och forskning.

Anledningarna till detta är flera. En bidragande faktor är att det är svårt att passa in sådana aktiviteter i den rådande universitetsstrukturen och incitamentsystemet. Kort sagt, det gynnar inte den akademiska karriären att arbeta med icke-patenterbara sociala innovationer som riktar sig mot ”mjuka” och ofta mer komplexa lösningar på samhällsproblem och där den vinst som uppstår företrädelsevis går till samhällets medborgare i stort i stället för privata intressen.

Det övergripande målet för temat är att belysa hur universitet arbetar med att integrera socialt entreprenörskap och sociala innovationer i undervisning och forskning. Mer specifikt kommer projektet att, i ett internationellt perspektiv, identifiera strukturella, ekonomiska och sociala faktorer i samhället som gynnar eller motverkar socialt entreprenörskap, samt analysera vilka grundförutsättningarna är för att universiteten skall kunna möjliggöra sociala innovationer för hållbar utveckling.

 

Sociala Innovationer vid Lunds universitet?
Temat Social Innovation arbetar med att kartlägga sociala innovationer (en ny eller väsentligt förändrad lösning på ett socialt problem) vid Lunds universitet. 

Om du känner till exempel på sociala innovationer, eller arbetar med något som gränsar till området vill vi gärna att du svarar på frågorna via länken nedan.

Det tar högst tre minuter att besvara enkäten. 

Till enkäten

 

Bo Göransson (koordinator)

Docent, Företagsekonomiska institutionen 
Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Bo [dot] Goransson [at] fek [dot] lu [dot] se
+46 46 222 1414
http://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/bo-goeransson(6e6c9a01-8801-434d-88db-d0e9e511dae7).html

 

 

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3