Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hur söker man ”Tema för unga doktorer”?

Pufendorfinstitutet har nu 2017, med stöd från LMK-stiftelsen, möjligheten att utlysa tema för unga doktorer. Detta är ett försök att skapa fler möjligheter att samarbeta med tvärvetenskapligt fokus även för forskare tidigt i karriären. Sista ansökningsdag är 1 juli 2017. Besked ges senast 1 oktober med förväntan att temat startar i början på vårterminen 2018. Ansökan bör ha en eller flera huvudsökande som kan verka som gruppens koordinatorer och medlemmarna ska rekryteras från minst tre olika fakulteter. Förslaget ska presentera forskningsproblem, presentera forskargruppen (5-7) och föreslå en plan för hur man avser strukturera arbetet.

En budget enligt given mall ska också bifogas ansökan där lönekostnader och kostnader för gästföreläsare, seminarier med mera ska presenteras. Ansökan ska ställas till Pufendorfinstitutet och vi tar emot den som mail. Vi vill också att projektbeskrivning, budget och CV inte skickas som fler än sammanlagt tre filer. Vi uppskattar om ni också skickar hela ansökan som papperskopior i två exemplar till hämtställe 63, men detta är inget krav. Vi svarar alltid och bekräftar att vi fått in ansökan, så ni vet att den inkommit i tid.

Utanför de kostnadsramar som kommer godkännas för gruppens arbete finns även möjligheter för institutet att bekosta inbjudan av internationella gästforskare på kortare vistelser. Förslag till detta är inte obligatoriskt vid ansökan, men en plan för eventuella kandidater uppmuntras.

Vem kan söka tema?

Forskare vid Lunds universitet högst tre och ett halvt år men minst sex månader efter disputation är välkomna att tillsammans söka ”tema”. Huvudsökande måste ha sin anställning vid Lunds universitet. Övriga medlemmar kan vara anställda vid andra universitet eller på annat sätt verksamma som forskare i Sverige eller utomlands men till övervägande del ska gruppen bestå av forskare vid Lunds universitet. Forskargruppen kan förutom avlönade forskare också ha ytterligare personer knutna till projektet. Det finns exempelvis inget hinder för att doktorander eller mer seniora forskare med expertis inom något av temats områden knyts till gruppen. Dock kan institutet inte betala lön till doktorander, seniora forskare eller personer som inte är forskare.

Sidansvarig:

Pufendorfinstitutet
Lunds universitet

Box 117, 221 00 LUND

Besöksadress: Biskopsgatan 3