Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

"Jag är intresserad av att tillämpa biblioteksvetenskapliga principer på tillgängliggörande av forskningsdata." Gästforskare Michael C Witt

michaelwitt_pufendorf.jpg

Michael C Witt är gästforskare inom temat DATA. Han är docent i biblioteksvetenskap vid Purdue University och förestår universitetets centrum för forskning om tillgängliggörande av data (Distributed Data Curation Center, D2C2) som sorterar under bibliotekets avdelning för forskningsdata. Han är också kontaktbibliotekarie för institutionen för datavetenskap. Michael C Witt har en masterexamen i biblioteksvetenskap från Indiana University-Indianapolis.

Varför medverkar du i temat DATA?
Temat DATA anlägger ett integrerat, tvärvetenskapligt förhållningssätt som inbegriper Universitetsbiblioteket som en partner och har med biblioteksvetenskap som en tåt som skulle kunna vävas in i alla dess fem trådar. Jag har varit med i projekt som haft liknande förhållningssätt på institutionell, nationell och internationell nivå och tyckte det var en ära att bli inbjuden att samarbeta med denna enastående grupp kollegor på Pufendorfinstitutet.

Vad hoppas du kunna bidra med?
Jag hoppas kunna bidra med min praktiska erfarenhet av att ha utvecklat datatjänsterna vid Purdues universitetsbibliotek vari ingår att stämma av forskarnas behov av data, ta hänsyn till regelverk, samarbeta gränsöverskridande samt definiera, bygga upp och genomföra lösningar för hantering av forskningsdata. Alla situationer är unika, men vi möter alla många liknande betydande sociala och tekniska hinder för hantering och delning av data. 

Vad hoppas du få ut av vistelsen här?
Jag har försökt komma till Lund utan några förutfattade meningar eller speciella agendor. Det är tydligt att universitetet är en plats för kreativitet och möten mellan människor och idéer. Jag hade bara varit här i knappt en dag och redan vid eftermiddagskaffet hade vi kommit fram till två nya forskningssamarbeten som passar in i temat. 

Vad forskar du själv om?
Jag är intresserad av att tillämpa biblioteksvetenskapliga principer på tillgängliggörande av forskningsdata. Att planera och bygga upp ändamålsenliga datasamlingar. Att sammanställa och beskriva datauppsättningar så att de kan hittas och förstås av framtidens människor. Att bevara och handha data långsiktigt. Att hjälpa forskare, studenter och medborgarforskare att hitta och återanvända data genom att erbjuda nya verktyg, hänvisningstjänster och datakunskap. 

Det handlar om saker som bibliotekarier gjort under århundraden vad gäller böcker och om man går ut på nätet och ser mängderna av vetenskapliga data som finns tillgängliga så inser man att det är ett yrkeskunnande som behövs mer än någonsin. Hur kan biblioteken bidra till nya lösningar för tillgängliggörande av data och ge ett bättre stöd till forskningens kretslopp genom att ta hänsyn till den ökande datorbearbetningen och de nya formerna för forskningskommunikation?

Vilka är dina drivkrafter?
Tänk på den första datorn du ägde och programmen du använde på den. Har du fortfarande tillgång till filerna du hade på den? Du har säkert bytt ut den datorn flera gånger om under årens lopp och i dag använder du ett annat operativsystem och andra program. Du har säkert varit med om att hårddisken kraschat eller råkat ut för ett virusangrepp, eller du kan ha förlorat filer när du försökt flytta över dem eller helt enkelt glömt bort eller råkat radera dem. 

Vi står inför samma problem när det gäller data som underlag för forskning: Allt är digitalt. På sätt och vis kämpar vi för att undvika det som hände under medeltiden då massor av dokumenterad kunskap gick förlorad eller förstördes. Men i stället för brand och krig är det bitröta, föråldrad formatering och en låt vara-attityd som gör att vi förlorar data. Vi får inte låta det ske. 

Vad arbetar du med just nu?
Ett av mina nuvarande projekt är re3data som går ut på att bygga upp ett globalt register över samlingar med forskningsdata. I projektet ingår bibliotekarier och informationsexperter från hela världen och från olika vetenskapsområden som identifierar och katalogiserar platser där forskare kan förvara sina data eller hitta andras data för egen användning. Två av våra mål för framtiden är att öka andelen av datasamlingar från utvecklingsländer och mindre forskningsområden samt att bygga in registret i ett ”datamaterial” som går att hantera automatiserat, så att information om datasamlingar kan användas och nå ut inte bara till användare utan till mjukvaruverktyg och annan datorinfrastruktur.

Har du varit i Lund och/eller Sverige förut?
Det här är mitt första besök till Sverige. När jag kommer tillbaka i vår kommer familjen med och på ett mer personligt plan ser jag fram emot att mina barn ska få uppleva och lära sig om svensk kultur för att bredda sin kunskap om omvärlden.