Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Under våren 2021 gör institutet två nya utlysningar. Teman 2022 vänder sig till hela universitetet. Teman 2.0 vänder sig till tidigare Teman. Ytterligare en Temautlysning kommer till hösten med deadline i januari 2022.

Ansökan till Advanced Study Groups (ASG) har deadline två gånger om året med intag i början på varje termin.

Tema 2022

Anställda vid Lunds universitet inbjuds nu att ansöka om möjligheten att etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet med början våren 2022. Ansökan ska vara institutet tillhanda senaste den 14 september 2021, beslut fattas den 24 november.

Utlysning Tema 2022

Tema 2.0

Medlemmar ur tidigare Teman (som avslutats senast  våren 2019) inbjuds nu att anmäla sitt intresse av att återkomma till institutet med återblick på sitt tidigare Tema. Arbetet kommer att förläggas till höstterminen 2021 och omfatta sammanlagt 4 månader. För att få bilda ett Tema 2.0 krävs en ansökan; instruktioner för denna kommer att meddelas då styrelsen fattat beslut om vilka Teman 2.0 som går vidare efter en första genomgång. Intresseanmälan ska vara institutet tillhanda senast den 10e mars 2021.

Utlysning (intresseanmälan) Tema 2.0

ASG 2021 och ASG 2022

För ansökan om att etablera en Advanced Study Group (ASG) gäller en öppen utlysning med två antagningstillfällen per år. För att antas som ASG med start till hösten 2021 gäller sista ansökningsdag den 10 maj. Sista ansökningsdag för att få etablera en ASG till våren 2022, är den 10 november.

Öppen utlysning ASG

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ann-Katrin Bäcklund, föreståndare
ann-katrin [dot] backlund [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46 222 71 04

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se
+46-46-222 62 03

Ansökan skickas till
ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se 

Viktiga datum för ansökan 2021

5/3 Infomöte Zoom för ansökan till Tema och ASG

16/4 Infomöte Zoom för ansökan till Tema och ASG

10/5 Deadline ansökan ASG med start september 2021

11/6 Infomöte Zoom för ansökan till Tema och ASG

14/9 Deadline ansökan Tema med start januari 2022

10/11 Deadline ansökan ASG med start januari 2022