Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pufendorfinstitutets tillkomst och historia

2008 inrättades ett Institute for Advanced Studies vid Lunds Universitet med uppgift att ”främja samarbeten inom Lunds universitet och utgöra en öppen, kreativ flervetenskaplig miljö där forskare ska samlas i fria diskussioner”. Institutet fick namnet Pufendorf Institute for Advanced Studies – eller Pufendorfinstitutet.  

skiss av pufendorfinstitutet

Förslaget att inrätta ett "Institute for Advanced Studies" vid Lunds universitet lades fram 2007 av professor Sture Forsén och godkändes samma år av universitetets råd för forskningsutveckling. Det inrättades av rektor Göran Bexell i december 2008.  

Pufendorfinstitutet bär namn efter professor Samuel von Pufendorf (1632 – 1694), universitetets första strategiska rekrytering, vars arbeten spände över ett mycket brett kunskapsfält. Hans namn passar därför väl som namn på ett tvärvetenskapligt institut. Sture Forsén utsågs till institutets första föreståndare.  

Under våren 2008 blev det möjligt för institutet att få ett hem. "Classicum" stängdes efter att ha hyst Antikmuséet och institutionen för Antikens Kultur och Samhällsliv. Institutet gavs möjlighet att ta över byggnaden från 1886, som ursprungligen uppfördes att hysa Fysiska institutionen och som fram till 1951 kallades för "Fysicum". Efter ett generöst anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse renoverades huset grundligt och i maj 2009 invigdes Pufendorfinstitutet i hörnet av Sölvegatan och Biskopsgatan.  

Samuel
Samuel von Pufendorf (1632 – 1694)
Sture Forsén
Sture Forsén (1932 – 2023), institutets första föreståndare.
skylit over EPS Historic site. foto

EPS historic site

2022 utsåg kommittén för Historic Sites vid European Physical Society (EPS), Gamla Fysicum (nuvarande Pufendorfinstitutet) som en EPS Historic Site.

Läs mer om utnämningen här