Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Legitimizing ESS

“Big Science” är ett brett begrepp som associeras till forskningsprojekt som är lika olika varandra som Manhattan Project, Hubble-teleskopet och CERN-anläggningen i Genève är. Projekten genererar väldigt olika vetenskap men har gemensamt att de alla drivs av en oerhörd budget, kräver enorma lokaler, komplex teknik, åratal av planering och bemannas av en stor mängd tvärvetenskapliga forskargrupper.

I Legitimizing ESS har författarna undersökt komplexiteten i de kulturella, sociala och politiska processerna ifrån vilka Big Science utvecklas. Detta görs genom att fokusera på European Spallation Source, ESS, som växer fram i Lund i södra Sverige och den planering och utveckling som för projektet framåt. Tillsammans representerar bokens kapitel varierande perspektiv för att belysa Big Science processernas komplexa natur. På så sätt undersöker den här boken de mycket olika rollerna som Big Science har i olika kontexter: lokalt, regionalt, nationellt, internationellt och även historiskt.

Legitimizing ESS är baserad på arbete som forskare från olika discipliner vid Lunds universitet gjort. Bland dessa är arkiv- och biblioteksvetenskap, konsthistoria och visuella studier, etnologi, genusvetenskap, geografi, idé- och lärdomshistoria, media och kommunikation, filosofi samt statsvetenskap.

Boken finns att köpa i bokhandeln eller som e-bok, på AdLibris och Bokus.

LegESS