Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sustainability and the Political Economy of Welfare

Välfärd beskrivs oftast i termer som socioekonomisk rättvisa där det belyser de fördelningsproblem som finns inom en växande ekonomi. Medan prioriteringen av bruttonationalprodukt (BNP), inkomsttillväxt och ökad materiall levnadsstandard normalt sett inte ifrågasätts i välfärdsteori och beslutsfattning så finns det ökande bevis för att västerländsk välfärdsstandard inte går att generalisera till resten av världen om man ska ta miljöproblem i beaktning, så som uttömning av naturtillgångar eller klimatförändring.

Sustainability and the Political Economy of Welfare lyfter frågan om vad som behövs för att ett välfärdssamhälle också ska vara ekologiskt hållbart. I bokens tre delar granskas de nuvarande finansiella, ekonomiska och politiska kriserna som uppstått i välfärdsstaternas institutioner och behandlar de metodologiska, teoretiska och bredare konceptuella frågorna i att integrera ett hållbarhetstänk. Boken behandlar även de huvudsakliga institutionella hinder mot att uppnå en hållbar välfärd och ett välmående och hur dessa kan komma att lösas. Hur kan forskare hjälpa beslutsfattare att verka för samverkan mellan ekonomiska, sociala och miljöpolicys som främjar ett globart hållbart välfärdssamhälle?

Boken är skriven av en rad olika tvärvetenskapliga medverkare och visare på en mångfald av forskningsperspektiv och metoder i en unik blandning av konceptuella kapitel, historiska analyser av olika sociala sektorer och fallstudier av flera olika EU-länder, Kina och USA. Boken lämpar sig väl för de som är intresserade av och själva studerar välfärd ekologisk ekonomi och politisk ekonomi.

Boken finns att köpa på Adlibris och Bokus.