Forests and Mankind

Skapandet av ett hållbart förhållande.

Bortsett från haven utgör världens skogar den absolut väsentligaste beståndsdelen i upprätthållandet av ett klimat som försörja liv på jorden. Skogarna tillhandahåller alla levande varelser med de grundläggande faktorerna för vår överlevnad.

I den här boken går experter, forskare och akademiker ihop från en rad olika ämnen för att diskutera en mängd olika aspekter i människans förhållande till skogen. Vad betyder skogen för oss? Håller vi på att förstöra dem? Och vad kan vi göra för att åstadkomma ett sunt förhållande mellan skogen och mänskligheten?

För att kunna skapa ett hållbart förhållande – och vi påkallar att detta krävs – måste alla intressenter i politik, industri och forskning arbeta tillsammans. Med denna antologi kallar vi ut efter samarbete i hållbara policys mot skapandet av ett hållbart samhälle.

Nedladdning här

NUMMER FEM

Omslag - Forests and Mankind
Forests and Mankind
Forests and Mankind