Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Exploring the Animal Turn

Människa-djur förhållandet i vetenskap, samhälle och kultur.

Djurs ständiga närvaro i det mänskliga samhället för dem närmre men märkligt nog även längre bort från människan. Människor och djurs liv har alltid varit hoptrasslat men sättet vi ser på och utövar förhållandet mellan människa och djur – som nära sammanbundet eller tydligt avskilt – varierar genom tiderna, mellan kulturer, samhällen och till och med situationer.

Genom att fokusera på dessa komplexa förhållanden man i antologin utforska sätten på vilka det mänskliga samhället hanterar sin samlevnad med djur. Boken producerades inom ramen för den tvärvetenskaplig forskningsgruppen ”Animal Turn” som under åtta månader i 2013-2014 verkade som tema på Pufendorfinstitutet, Lunds Universitet, Sverige. Tillsammans med inbjudna forskare och konstnärer, bidrog den här gruppen med olika perspektiv i de komplexa och avgörande problem som väcks när människa-djur förhållandet är i fokus.

Antologin täcker ett brett område av ämnen: från diskussioner om nya ämnesriktningar och teoretiska perspektiv, empiriska fallstudier och konstnärligt arbete till mer uttryckligt kritiska anfallsvinklar om djurens rätt och välgång. Fenomen som vegansexualitet, antropomorfism, naturskyddsbrott och bidöden diskuteras. På vilket sätt vi ökar vår kunskap om andra arter är en viktig fråga. Vad spelar till exempel förundran för roll i kunskapsproduktionen? Hur klassificerades arter i för-kristna Europa? Hur utövas och förstås förhållandet mellan tama eller uppfödda djur och människor? Hur framställs det i litteratur eller aktuell social media

Många djur är nyckelfigurerna i dessa diskussioner; hundar, kor, bin, hästar, duvor, brunbjörnen, bara för att nämna några få, men även varelser som är svårare att klassificera som antingen människa eller djur. Alla dessa spelar en viktig roll i frågorna som utgör grunden för utredningen som utförs i den här boken: Hur producerar man kunskap som skapar möjligheter för en etiskt och miljövänlig och hållbar framtid?

Nedladdning här

Exploring the Animal Turn

Animal turn