Om Pufendorfinstitutet

En inkubator för nya tvärvetenskapliga idéer

Pufendorfinstitutet är ett tvärvetenskapligt institut vid Lund universitet. Institutet inrättades 2009 för att ge forskare från olika discipliner och fakulteter vid Lunds universitet möjlighet att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde. Vi fungerar som en inkubator för nya tvärvetenskapliga idéer.

Hos oss arbetar forskare i så kallade Teman eller en Advanced Study Groups kring aktuella vetenskapliga problem, som för att lösas kräver kunskap från flera discipliner i samverkan. Vi välkomnar forskare från alla fakulteter och discipliner.

Läs mer om våra Teman

Läs mer om våra Advanced Study Groups