Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Advanced Study Groups

En Advanced Study Group, ASG, kan beskrivas som ett ”mini-tema” som samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsproblem.

Temat Urban creativity i livlig diskussion vid mötesbord. Foto

Inom en Advanced Study Group får forskare tillfälle att arbeta tillsammans med en komplex idé som befinner sig i ett tidigt skede. Målet är att gruppens kunskap ska utvecklas så att det kan leda vidare till framtida forskning.

Tvärvetenskaplig bredd uppmuntras och vanligtvis är tre eller fler fakulteter representerade i en ASG. Det krävs dock inte att ett visst antal ämnen eller fakulteter är representerade, det väsentliga är att ASGn samlar de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla det beskrivna tvärvetenskapliga problemområdet. 

En ASG involverar i allmänhet en kärngrupp på 5-10 forskare från olika fakulteter vid Lunds universitet. Majoriteten av kärngruppens medlemmar måste vara anställda vid Lunds universitet men deltagare från andra universitet och högskolor kan delta som medlemmar under förutsättning att de deltar i gruppens ordinarie möten. Även doktorander kan, inom ramen för sin utbildning, vara välkomna att medverka i gruppen, under förutsättning att det är godkänt av prefekt och handledare.

Hur arbetar gruppen

Gruppen håller sina möten på institutet en gång i månaden Den har fri tillgång till Pufendorfinstitutets lokaler för sina aktiviteter och får tillgång till medel för att kunna bjuda in föreläsare, köpa in böcker m.m.

Vad innebär det är att arbeta i en ASG

Ta del av nuvarande och tidigare medlemmars erfarenheter av att arbeta i en Advanced Study Group (ASG) 

Forskare berättar hur det är att arbeta i en ASG

Hur ansöker man om ASG?

Forskare vid Lunds universitet inbjuds att föreslå vetenskapliga problemområden, som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet. Ansökan om att etablera en ASG kan göras närsomhelst under året, antagning sker vid vid två tillfällen. Beviljade grupper blir antagna att arbeta vid institutet under två terminer med start antingen i september eller februari.

Läs mer om utlysningen av ASG

Våra Advanced Study Groups

I menyn hittar du de ASGn som arbetar vid institutet idag, och under tidigare verksamhet (arkiv) hittar du de grupper som arbetat hos oss tidigare.

Tidigare Advanced Study Groups vid Pufendorfinstitutet

Arkiv