Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Advanced Study Groups

En Advanced Study Group, ASG, kan beskrivas som ett ”mini-tema” som samlar en grupp forskare från olika discipliner kring ett gemensamt forskningsproblem.

Inom en Advanced Study Group får forskare tillfälle att arbeta tillsammans med en komplex idé som befinner sig i ett tidigt skede. Målet är att gruppens kunskap ska utvecklas så att det kan leda vidare till framtida forskning.

Det väsentliga är att ASGn samlar de kompetenser som krävs för att framgångsrikt kunna behandla det beskrivna tvärvetenskapliga problemområdet. Antalet ingående discipliner är inte fixerat, men brukar inbegripa tre eller fler fakulteter.

Gruppens medlemmar ska ha anställning vid Lunds universitet under den period som ASGn är verksam. Även doktorander är, inom ramen för sin utbildning, välkomna att medverka i gruppen, under förutsättning att det är godkänt av prefekt och handledare.

Hur arbetar gruppen

Gruppen håller sina möten, seminarier och workshops på institutet, en gång i månaden eller mer under perioden september till maj. Den har fri tillgång till Pufendorfinstitutets lokaler för sina aktiviteter och får tillgång till medel för att kunna bjuda in föreläsare, hålla seminarier och workshops m.m.

Hur ansöker man om ASG?

Alla anställda vid universitetet inbjuds att föreslå vetenskapliga problemområden, som lämpar sig för arbete i en Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet. Ansökan om att etablera en ASG kan göras närsomhelst under året, antagning sker vid vid två tillfällen. Beviljade grupper blir antagna att arbeta vid institutet under ett år. 

Läs mer om utlysningen av ASG

Våra Advanced Study Groups

I menyn hittar du de ASGn som arbetar vid institutet idag, och under tidigare verksamhet hittar du de grupper som arbetat hos oss tidigare.

Tidigare Advanced Study groups