Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utlysning av Advanced Study Groups

UTLYSNINGEN ÄR ÖPPEN, ANTAGNING SKER TVÅ GÅNGER PER ÅR.

Pufendorfinstitutet  stimulerar tvärvetenskaplig forskning inom Lunds universitet. Institutet ger forskare från olika discipliner och fakulteter vid Lunds universitet möjlighet att under ett år arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde.  Ett av institutets  instrument för tvärvetenskaplig forskning är Advanced Study Groups (ASG). En ASG är flexibel mötesform där en grupp forskare arbetar på ad hoc basis med att göra en forskningsidé som befinner sig i ett mycket tidigt skede, mer konkret.

Institutet är en inkubator för nya forskningsidéer och bjuder in universitetets forskare att föreslå forskningsidéer som ännu inte är mogna för extern forskningsfinansiering. En ASG möjliggör ett utbyte av idéer och perspektiv på forskningsproblem med potential för vidareutveckling. Målet med en ASG är att utifrån gruppens mångsidiga expertis vidareutveckla ett uppslag till framtida forskning. Medan ett Tema vid Pufendorfinstitutet måste ha ett tydligare mål med fokus på att bana väg för framtida forskning, kan en ASG ha större bredd i sin målsättning.  

Advanced Study Groups träffas på Pufendorfinstitutet under läsåret, med start antingen i februari eller i september. Arbete i en ASG innebär gemensamt lärande och grupper uppmuntras att utforska sitt ämne med hjälp av kreativa tillvägagångssätt och nya metoder. En ASG ska vara kunskapsmässigt väl avvägd i förhållande till de frågeställningar som beskrivs i ansökan. Det är viktigt att ASGn ser den potential som ligger i att gemensamt närma sig forskningsproblemet och att gruppen har den expertis som krävs för att framgångsrikt göra det. 

Vad institutet erbjuder  

Pufendorfinstitutet erbjuder en unik miljö vid Lunds universitet. Institutet utgör en oas i det akademiska livet och erbjuder support och utrymme för ASGn att arbeta med en gemensam forskningsidé i ett mycket tidigt skede av dess utveckling. 

Huset är både modernt och historiskt, en utmärkt plats för att utbyta idéer och diskutera, flexibelt och med hög standard för gruppmöten både vad gäller lokaler och teknik.  

Som ASG har man alltid tillgång till institutets lokaler.  

En ASG kan bjuda in nationella och internationella gäster för kortare vistelser. Gruppen förses med en budget på max 50 000 kr för att täcka kostnader för exempelvis resor och logi för besökande gäster, böcker, tidskrifter mm. 

Institutets personal ger praktiskt, administrativt och tekniskt stöd till gruppen för att organisera och planera sitt arbete. 

Medlemmar i en ASG 

En ASG involverar i allmänhet en kärngrupp på 5-10 forskare från olika fakulteter vid Lunds universitet. Medan tvärvetenskaplig bredd uppmuntras, krävs inte att ett visst antal ämnen eller fakulteter är representerade. En ASG har möjlighet att återkommande bjuda in andra forskare som deltar på mindre regelbunden basis än kärngruppen. Deltagare från andra universitet och högskolor kan ingå i en ASG under förutsättning att de deltar i gruppens ordinarie möten. 

Medlemmar avlönas inte och har inget individuellt åtagande gentemot institutet. 

Institutets krav 

 En ASG träffas på institutet regelbundet, vanligtvis en gång i månaden. Medlemmar förväntas vara aktivt engagerade, men regelbunden närvaro krävs inte. 

En rapport ska lämnas in till Pufendorfinstitutet inom en månad efter det att ASGn avslutats. Syftet med rapporten är att reflektera över den ursprungliga ansökan, det arbete som bedrivits av gruppen och över planer inför framtiden. 

ASG-koordinatorerna är institutets huvudsakliga kontaktpersoner, ansvariga för kommunikationen mellan institutets personal och gruppen samt för att förse institutet med information och dokument som rör ASG.  

Vad ett förslag till ASG ska innehålla

Förslaget kan skrivas antingen på svenska eller engelska och ska innehålla en beskrivning av det forskningsproblem som ska behandlas, en presentation av medlemmarna i den föreslagna gruppen samt en plan för hur medlemmarna avser att strukturera sitt gemensamma arbete. Beräknade utgifter presenteras i en budget.

Nödvändig information för ansökan är sammanfattningsvis: 

  • Abstrakt 
  • En kort beskrivning av projektet för icke-experter
  • Bakgrund och motivation 
  • Huvudsakliga forskningsfrågor 
  • Mål för denna ASG 
  • Expertis och gruppmedlemmar: en presentation av deltagande forskare och hur de kommer att bidra till ASGn 
  • Budgetöversikt 

 

Ladda ner institutets mall för ASG- ansökan (Wordfil)
 

Ladda ner utlysningen a ASG (PDF)

Information om ansökan om ASG

Deadline för ansökan:

10 maj: Deadline för ansökan till ASG med start i september

10 november: Deadline för ansökan till ASG med start i februari följande år

Ladda ner institutets mall för ASG- ansökan (Wordfil)

Ladda ner utlysningen a ASG (PDF)

Ansökan skickas till  ansokan [at] pi [dot] lu [dot] se (ansokan[at]pi[dot]lu[dot]se)

Informationsmöte - att ansöka om Tema och ASG

Är ni intresserade av att söka Tema eller ASG vid Pufendorf och vill tärffa oss för att ställa frågor ni inte hittar svar på här på webben? I höst kommer vi att ha ett informationsmöte, och digitalt Q&A. Datum publiceras här!
Under tiden är ni alltid välkomna att kontakta oss på
contact [at] pi [dot] lu [dot] se

Kontakt

Stacey Ristinmaa Sörensen, föreståndare
stacey [dot] ristinmaa_sorensen [at] pi [dot] lu [dot] se (stacey[dot]ristinmaa_sorensen[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46 46 222 62 10

Eva Persson, koordinator
eva [dot] persson [at] pi [dot] lu [dot] se (eva[dot]persson[at]pi[dot]lu[dot]se)
+46-46-222 62 03