Pufendorfinstitutets skriftserie

Pufendorfinstitutets tvärvetenskapliga skriftserie riktar sig till forskare, studenter, opinionsbildare och en intresserad allmänhet.

Skrifterna är författade och redigerade av Pufendorfinstitutet nu eller tidigare verksamma teman och ASG-grupper.Skrifterna kan laddas ner från vår hemsida, lånas via Lunds universitets bibliotekskatalog eller köpas i bokhandeln, AdLibris och Bokus.