Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att leva med bakterier: Möjligheter till ett levbart humanitärt liv

Antologi av Temat Postantibiotiska Framtider (2019)

I den här antologin utvecklar tio forskare sina tankar och idéer kring hur samhället idag och i morgon kan utformas för att hantera smittämnen som bakterier och virus i vår vardag. Smittämnen det i framtiden kanske inte finns något botemedel mot.

Att leva med bakterier: möjligheter till ett levbart immunitärt liv är en antologi som tvärvetenskapligt undersöker betydelsen av bakteriers växande antibio-tikaresistens. Detta är en förändring som håller på att göra antibiotikan inef-fektiv och därmed omskapa den mänskliga historien på lång sikt. Det upp-skattas att tio miljoner människor år 2050 kommer att dö av infektioner som inte längre svarar på den i dag tillgängliga antibiotikan. Hur kan vi här och nu hitta alternativa vägar mot en mer levbar framtid – med eller utan verksam antibiotika?

Redaktörer för antologin är Kristofer Hansson, etnolog och lektor vid Institutionen för socialt arbete på Malmö universitet; Cecilia Lenander, apotekare verksam vid Region Skånes regionala läkemedelsenhet samt Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet och Henrik Loodin, sociolog och lektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet.

Bokomslag Att leva med bakterier