Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kulturnatten

Kulturnatten i Lund 2023

Under Kulturnatten i Lund den 16 september öppnar Pufendorfinstitutet upp dörrarna för allmänheten och bjuder på kulturella och populärvetenskapliga arrangemang i samarbete med Kungliga Fysiografiska Sällskapet och Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Under dagen har du också möjlighet att få en guidad visning av vår vackra byggnad, Classicum.

grafisk illustration av Pufendorfinstitutet.

Program

Observera att i år kräver såväl föreläsningarna som de guidade visningarna föranmälan - länk till formuläret återfinns under var och en av programpunkterna på Kulturnattens hemsida.

Varma, sura och andfådda - framtidens hav under en geologisk lins 

14.30-15.00: Helena Filipsson, professor, Kvartärgeologi, Lunds universitet

Några av de största marina miljöutmaningarna vi står inför är uppvärmning, försurning och syrebrist. Marina sediment och dess innehåll av olika mikrofossil kan ge oss viktiga geologiska perspektiv på dessa förändringar. Jag kommer prata om hur vi kan bättre förstå framtidens och dåtidens hav genom att studera olika mikroorganismer.

Anmäl dig till föreläsningen på Kulturnattens hemsida (länk i titeln)

Guidad visning av huset (Classicum)

14.35 -15.05

Anmäl dig till den guidade visningen på Kulturnattens hemsida (länk i titeln)

 

Bosnien och Ukraina

15.00-15.30: Sanimir Resic, docent, Öst- och central-europakunskap, Lunds universitet

Ungefär 30 år skiljer krigen i Bosnien-Hercegovina och Ukraina, kan vi se likheter och jämförelser? Vad kan vi eventuellt förvänta oss i framtiden? Hur skulle en framtida fred i Ukraina kunna uttrycka sig med tanke på erfarenheterna från Bosnien-Hercegovina?

Anmäl dig till föreläsningen på Kulturnattens hemsida (länk i titeln)

 

Fluorets kosmiska ursprung

15.30-16.00:  Nils Ryde, professor, Astronomi, Lunds universitet

Vi människor består alla av grundämnen som bildats i stjärnor för miljarder år sedan. Inom astronomin studeras aktivt hur grundämnena har skapats i olika typer av stjärnor och genom olika processer. Fluor är ett grundämne vars ursprung är av specifikt astronomiskt intresse, men det är även intressant ur ett mer allmänt perspektiv att veta var ämnet i vår kvällstandborstning skapades en gång i tiden. Jag kommer berätta om de senaste rönen om fluorets ursprung.

Anmäl dig till föreläsningen på Kulturnattens hemsida (länk i titeln)

 

Fetma i medelåldern och Alzheimers sjukdom – samband och terapi

16.00-16.30:  Charlotte Erlanson-Albertsson, professor, medicinsk och fysiologisk kemi, Lunds universitet

Övervikt och diabetes utvecklas med ökad ålder på samma sätt som Alzheimers sjukdom. Amyloida plack bildas, neurofibriller bildas, som stör hjärnans normala funktion. Därför är det viktigt att hejda en kraftig övervikt i medelåldern, likaså diabetes. Kosten ska innehålla ämnen som hejdar nervförstörelsen. Ät gärna kapris, rödlök och gröna blad.

Anmäl dig till föreläsningen på Kulturnattens hemsida (länk i titeln)

 

Hållbara livsmiljöer?

16.00-19.00: Ljudinstallation

Hur låter våra framtida livsmiljöer? Hur kommer vi att må i framtidens städer? Vid nybyggnation i Sverige är riktvärdet betydligt högre (60–65 dB; beroende på bostadens storlek) än WHO:s hälsobaserade rekommendation (50dB). Varför tillåter Sveriges riktvärden högre ljudnivåer än vad WHO rekommenderar? Det finns vetenskapliga bevis för att bullerexponering kan påverka hälsa och välbefinnande negativt, där vägtrafikbuller ofta är den dominerande källan. Hållbarhetsinitiativ såsom städers förtätning innebär att trafik i urbana miljöer förväntas öka och i takt med att vi förtätar kommer vi också att bo närmare vägar som avger buller.

Ljudinstallationen är kopplad till Temat Sound of Democracy, som startar vid Pufendorfinstitutet under hösten 2023. Temat Sound of Democracy behandlar frågor om hur vardagsmiljöer stödjer, speglar eller motverkar demokratiska värderingar. Genom ljudinstallationen kommer man att uppleva stora kontraster mellan olika gränsvärden för buller, och lugna och trafikerade ljudmiljöer. Ljudinstallationen innehåller ljud som spelas upp växelvis. Ljuden kommer från två olika platser: en park i centrala Lund och en plats nära E22:an i norra delen av Lund.

Ingen anmälan krävs.

 

Guidad visning av huset (Classicum)

16.05-16.35 

Anmäl dig till den guidade visningen på Kulturnattens hemsida (länk i titeln)

Kulturnatten på Pufendorfinstitutet

Tid:14.30 – 19.00
Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund

Alla arrangemangen är gratis och öppna för allmänheten. 

Läs mer om Kulturnatten i Lund på kommunens hemsida