Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kulturnatten

Kulturnatten i Lund 2024

Under Kulturnatten i Lund den 21 september öppnar Pufendorfinstitutet upp dörrarna och bjuder på populärvetenskapliga föreläsningar i samarbete med Kungliga Fysiografiska Sällskapet. Du kanske har passerat Biskopsgatan 3 och beundrat vår trädgård och vårt hus? Nu har du chansen att stifta närmare bekanskap med båda genom guidade visningnar av Classicum och en konstutställning i trädgården!

grafisk illustration av Pufendorfinstitutet.

Program 2024

Observera att vi kan komma att kräva föranmälan till samtliga programpunkter. Vi uppdaterar denna sidan med eventuella länkar till registrering.

Utställning "Kustperspektiv" i Pufendorfinstitutets trädgård (pågår mellan kl. 12.00 och 13.00)

Utställningen väcker flera frågor: Vilka värden är viktiga att bevara eller utveckla vid våra kuster? Vilka tidsperspektiv ska vi ta hänsyn till vid planering och förändring av kusten? Hur fattar vi beslut när vi inte kan veta hur havets nivåer kommer att höjas, hur framtida generationer kommer att använda kusten eller vilka värderingar som kommer att styra? 

Utställningen är skapad av froskare verksamma vid Pufendorfinstitutet under 2023-2024. Forskargruppen består av forskare från åtta olika ämnen som under ett års tid har arbetat tillsammans med frågor kring utmaningar och möjligheter för klimatanpassning av våra kustlandskap. 

Utställningen presenteras på svenska men engelskspråkiga texter kommer att göras tillgängliga. Forskarna på plats svarar också gärna på frågor både på svenska och engelska.

Populärvetenskapliga föreläsningar i Pufendorfinstitutets hörsal

13.00-13.30  Grön och hållbar mat från växtriket – en analytisk kemists berättelse

Charlotta Turner, professor i analytisk kemi, Lunds universitet
Vad innehåller bär, växtfröer, tång och trälignin, och hur tar man reda på det? I föreläsningen berättar jag om hållbar analytisk kemi, och hur vi kan ersätta giftiga lösningsmedel med återvinningsbar koldioxid i livsmedelsprocesser.

13.45-14.15 Jäst- och växtkultur banar vägen för giftfri kontroll av skadeinsekter

Christer Löfstedt, professor i biologi, Lunds universitet

Feromoner, insekternas egna doftämnen, kan användas för att kontrollera skadeinsekter men de är dyra att framställa. Jag kommer berätta hur vi med hjälp av genmodifierade jästkulturer och oljeväxter kan framställa billiga insektsferomoner för miljövänlig skadedjurskontroll. 

14.30-15.00  Titel och beskrivning presenteras i augusti

Charlotte Erlanson-Albertsson, professor, medicinsk och fysiologisk kemi, Lunds universitet

 

15.15-15.45 Bildning och uppsprickning av superkontinenter - världens längsta cykler

Ulf Söderlund, professor, geologi, Lunds universitet

Under Jordens ca. 4560 miljoner år långa existens har det funnits perioder då våra kontinenter suttit ihop och bildat s.k. super-kontinenter. Bildning och uppsprickning av dessa superkontinenter tycks ske i ett cykliskt förlopp om ca. 600-700 miljoner år per cykel. Jag kommer förklara hur detta är möjligt och hur vi kan ta reda på hur dagens kontinenter varit arrangerade i superkontinenter, av vilka den senaste var Pangea.

Guidade visningar av huset (Classicum) (OBS: preliminärt schema)

Guidad visning på svenska klockan 16.00

Guidad visning på engelska klockan 17.00

Kulturnatten på Pufendorfinstitutet

Tid: 13.00-17.30 21 september 2024
Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund

Alla arrangemangen är gratis och öppna för allmänheten. 

Läs mer om Kulturnatten i Lund på kommunens hemsida