Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

New Big Science in Focus

Perspectives on ESS and MAX IV

Denna antologi handlar om ny “big science”, utifrån flera perspektiv som lag och rätt, hållbarhetsstudier, teknik- och vetenskapssociologi, historia, kulturgeografi och informationsvetenskap. Fokus ligger på de två stora experimentella inrättningarna som byggs i Lund: European Spallation Source (ESS) och MAX IV. Huvudpersonerna är de samfund som lanserar, bygger, använder och på olika sätt drar fördel av dessa inrättningar.

Ny ”big science”-inrättningar är stora inte minst i de kostnader och fysiska spår de lämnar men även i ambitionen bakom dem. Det råder ett överflöd av förväntningar som ständigt förökas. Antologin fångar möjligheten att studera dessa komplexa forskningsinrättningar i skapandeprocessen – punkten då förväntningar möter verkligheten – och ställer frågor om vilka möjligheter, begränsningar och risker dessa projekt innebär.

Antologin är en resultat av ett tvärvetenskapligt forskningstema på Pufendorfinstitutet IAS vid Lunds Universitet. Redaktörerna Josephine V. Rekers och Kerstin Sandell är båda samhällsvetare knutna till Institutionen för Kulturgeografi respektive Institutionen för Genusvetenskap.

Boken finns tillgänglig att låna, läsa  som fulltext eller köpa via Humanistiska och teologiska faktulteterna vid Lunds universitet.