Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskare berättar hur det är att arbeta i en ASG

Hör nuvarande och tidigare medlemmar berätta om deras erfarenheter av att arbeta i en Advanced Study Group (ASG)

Sigrid Stjernswärd. Foto,

Sigrid Stjernswärd, koordinator för ASGn Trauma (2021)

Varför skulle du rekommendera andra forskare vid Lunds universitet att söka en ASG vid Pufendorfinstitutet?

Att jobba över olika discipliner är spännande och berikande och bidrar till att man kan få distans till sitt eget perspektiv på det område man väljer att fördjupa sig kring och att få nya perspektiv på detsamma, vilket vidgar ens horisont och tankesfär.

Vilka erfarenheter av att arbeta i en ASG har varit särskilt givande?

 Att höra på presentationer följt av diskussioner i grupp är särskilt givande för att stöta och blöta idéer och för att kunna tänka vidare, bredare. Arbetet i ASG:n har också bidragit till att utöka mitt nätverk.

Lina Eklund. Foto.

Lina Eklund, koordinator för ASGn Wildfires in the Anthropocene (2022)

 

En ASG är en unik möjlighet att få diskutera ett ämne tillsammans med andra forskare från olika disciplinära bakgrunder, som man kanske annars inte hade fått kontakt med. En stor fördel är att det finns en frihet i hur man arbetar. I vårt ASG om skogsbränder blandar vi litteraturseminarier med inbjudna presentationer. Målet är att identifiera framtida forskningsprojekt där vi kan samarbeta vidare. 
 

j Mårtensson

Johan Mårtensson, koordinator för ASGn Rapid Brain Change and Longterm Outcome (2018)

Varför skulle du rekommendera kollegor eller andra forskare vid Lunds universitet

För att det är en i det närmaste unik plattform för tvärvetenskap, en arena där man ses över fältens gränser för att tillsammans försöka skapa något nytt. Vi har egentligen alltid möjlighet att ses över gränderna då Lund är ganska litet, men med en grupp vid Pufendorf blir det sanktionerat och man får ett stimulerande fysiskt rum att vara i.

Vilka erfarenheter av att arbeta i en ASG har varit särskilt givande?

Att det är mycket svårt att förutse vilka projekt som kommer ut ur ett tvärvetenskapligt möte. Det är en del av charmen och det är viktigt att komma med nyfikenhet och ett öppen sinne.

Har arbetet i ASGn tillfört något till din egen forskning/dig som forskare?

Absolut, Lund är så pass stort att det ofta är svåröverskådligt vad andra gör och hur det tangerar just min forskning. Tiden vid Pufendorfinstitutet har gjort att universitet har krympt och blivit mer tillgängligt, både genom kontaktnät men även mentalt.